Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 21/2023

Julkaisuajankohta 29.5.2023 16.00
Tiedote
Kuva Rajavartiolaitoksen pisteeltä Turvallisuuspäivä 2023 -tapahtumassa. Kuvassa ihmisiä pisteen edessä ja vieressä Rajavartiolaitoksen partioauto.

Veneliikenne merellä vuodenaikaan nähden hiljaista

Rajatarkastukset ja ulkomaalaislainsäännöksiin liittyvät tarkastukset

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 21 aikana 67 891 (vko 20: 63 767) rajatarkastusta ja 540 (vko 20: 533) ulkomaalaislainsäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Viikon 21 aikana Sataman rajatarkastusyksikkö suoritti risteilyalusliikenteen rajatarkastuksia sekä rahtisatama- ja ulkomaalaisvalvontaa toiminta-alueellaan. Helsingin satamiin saapui neljä risteilyalusta, joiden yhteydessä tehtiin yhteensä 75 rajatarkastusta. Helsingin satamassa suoritettiin ulkomaalaisvalvontaan liittyviä tarkastuksia 162 (vko 20: 104). Tarkastuksissa tavattiin kolme etsintäkuulutettua henkilöä.

Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Viikolla 21 Suomenlahden merivartiosto suoritti Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Helsingin satamissa neljä pääsyn epäämistä. Turvapaikkahakemuksia otettiin vastaan 15 kappaletta ja tilapäiseen suojelun hakemuksia 12.

Pääsyn epäämisellä tarkoitetaan ulkomaalaislaissa kolmannen maan kansalaisen maahantulon estämistä ulkorajalla siten kuin siitä säädetään Schengenin rajasäännöstössä.

Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun myöntäminen mahdollistaa sen, että suojelua voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeassa ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa.

Merivartiostossa 11 uutta esitutkintaa

Viikon 21 aikana merivartiostossa aloitettiin 11 (vko 20: 17) uutta esitutkintaa. Rikostorjuntayksikön käynnistämissä esitutkinnoissa rikosnimikkeinä muun muassa valtionrajarikos, vesiliikennejuopumus ja niskoittelu rajavartiomiestä vastaan.

Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Merelliset tehtävät

Viikko 21 oli tehtävien valossa aikaisempia viikkoja hiljaisempi ja veneliikennettä vuodenaikaan nähden huomattavan vähän. Vähäisyyden syynä luultavasti kolea ilma ja tuulinen sää merellä. Viikon aikana merivartiostolla oli yhteensä 18 (vko 20: 23) meripelastus- ja avustustehtävää sekä neljä (vko 20: 5) osallistumista toisen viranomaisen tehtävään. 

Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.

Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen Suomessa. Vastaamme meripelastustoimen järjestämisestä. Tehtäviä johdetaan meripelastuksen johtokeskuksista Helsingistä (Suomenlahden merivartiosto) ja Turusta (Länsi-Suomen merivartiosto).

Muut tehtävät

Suomenlahden merivartioston useasta eri yksiköstä osallistuttiin sotilaallisen maanpuolustuksen harjoituksiin. 

Lisäksi merivartiosto osallistui perjantaina ja lauantaina Turvallisuuspäivä 2023 -tapahtumaan Rautatientorilla Helsingissä. 

Raja - tiedote