Hoppa till innehåll

Vecka 20 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 22.5.2023 14.39 | Publicerad på svenska 23.5.2023 kl. 9.45
Pressmeddelande
Tre patrullbåtar på havet.

Sjöbevakningssektionen deltog i flera olika övningar.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till bestämmelserna i utlänningslagen

I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 20 utfördes 63 767 gränskontroller (vecka 19: 63 254) och 533 granskningar i anslutning till bestämmelserna om utlänningar (vecka 19: 202). 

Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under vecka 20 utförde Hamnens gränskontrollenhet gränskontroller i kryssningsfartygstrafiken samt övervakning av frakthamnar och utlänningar inom sitt verksamhetsområde. I anslutning till övervakningen av utlänningar i Helsingfors hamn gjordes 104 granskningar (vecka 19: 90). Under granskningarna påträffades fyra efterlysta personer. Under veckan kom sex kryssningsfartyg till Helsingfors hamnar. I samband med dessa utfördes sammanlagt 45 gränskontroller.

Med gränskontroller avses kontroller för att upprätthålla gränssäkerheten som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Vecka 20 avvisade sjöbevakningssektionen sju personer vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar. Tio asylansökningar och två ansökningar om tillfälligt skydd togs emot.

Med nekad inresa avses i utlänningslagen att en tredjelandsmedborgares inresa hindras vid den yttre gränsen på det sätt som föreskrivs i kodexen om Schengengränserna.

Tillfälligt skydd är avsett för personer som flyr kriget i Ukraina. Genom att bevilja tillfälligt skydd kan man ge en begränsad grupp skydd i en process som är snabb och enklare än asylförfarandet.

Sjöbevakningssektionen inledde 17 nya förundersökningar

Under vecka 20 inleddes 17 nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 19: 5). I de förundersökningar som brottsbekämpningsenheten inledde var brottsbenämningarna bland annat ordnande av olaglig inresa, riksgränsbrott, förfalskning och brott mot inreseförbud.

Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Uppdrag på havet

Trafiken i havsområdet har blivit livligare i och med det varma vädret. Allt fler människor tillbringar fritiden på havet och i skärgården, vilket också återspeglas i antalet uppdrag vid sjöbevakningssektionen. Vecka 20 utfördes sammanlagt 23 (vecka 19: 20) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt fem (vecka 19: 8) andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i.

Veckans största uppdrag utfördes efter att en segelbåts ankare hade givit efter på natten och båten hade drivit mot en grynna. Vågorna fick båten att hacka mot stenarna så att den riskerade att gå sönder och sjunka. Seglaren kunde inte längre själv påverka situationen. En patrull från Kotka sjöbevakningsstation bogserade båten till stranden. Personskador kunde lyckligtvis undvikas.

Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.

Gränsbevakningsväsendet är den ledande sjöräddningsmyndigheten i Finland. Vi ansvarar för att ordna sjöräddningstjänsten. Uppdragen leds av sjöräddningens ledningscentraler i Helsingfors (Finska vikens sjöbevakningssektion) och Åbo (Västra Finlands sjöbevakningssektion).

Övriga uppdrag

Anställda vid olika enheter vid Finska vikens sjöbevakningssektion deltog i flera större och mindre övningar under veckan. I övningarna betonades det internationella samarbetet mellan olika myndigheter, till exempel genomfördes en sjöräddningsövning tillsammans med Estlands polis- och gränsbevakningsmyndighet (PPA) och övningen Southern Griffin 23, en mer omfattande övning i militärt försvar.

Raja – pressmeddelande