Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 20/2023

Julkaisuajankohta 22.5.2023 14.39
Tiedote
Kolme partiovenettä meressä.

Merivartiosto mukana useissa eri harjoituksissa

Rajatarkastukset ja ulkomaalaislainsäännöksiin liittyvät tarkastukset

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 20 aikana 63 767 (vko 19: 63 254) rajatarkastusta ja 533 (vko 19: 202) ulkomaalaislainsäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Viikon 20 aikana Sataman rajatarkastusyksikkö suoritti risteilyalusliikenteen rajatarkastuksia sekä rahtisatama- ja ulkomaalaisvalvontaa toiminta-alueellaan. Helsingin satamassa suoritettiin ulkomaalaisvalvontaan liittyviä tarkastuksia 104 (vko 19: 90). Tarkastuksissa tavattiin neljä etsintäkuulutettua henkilöä. Helsingin satamiin saapui viikon aikana kuusi risteilyalusta, joiden yhteydessä suoritettiin yhteensä 45 rajatarkastusta.

Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Viikolla 20 Suomenlahden merivartiosto suoritti Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Helsingin satamissa seitsemän pääsyn epäämistä. Turvapaikkahakemuksia otettiin vastaan 10 ja tilapäiseen suojelun hakemuksia kaksi. 

Pääsyn epäämisellä tarkoitetaan ulkomaalaislaissa kolmannen maan kansalaisen maahantulon estämistä ulkorajalla siten kuin siitä säädetään Schengenin rajasäännöstössä.

Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun myöntäminen mahdollistaa sen, että suojelua voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeassa ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa.

Merivartiostossa 17 uutta esitutkintaa

Viikon 20 aikana merivartiostossa aloitettiin 17 (vko 19: 5) uutta esitutkintaa. Rikostorjuntayksikön käynnistämissä esitutkinnoissa rikosnimikkeinä muun muassa laittoman maahantulon järjestäminen, valtionrajarikos, väärennys ja maahantulokiellon rikkominen.

Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Merelliset tehtävät

Merialueiden vesiliikenne on yhä vilkastunut lämpimien säiden myötä. Merellä ja saaristossa vapaa-aikaa viettävien määrä on kasvussa, mikä näkyy myös merivartioston tehtävien määrässä. Viikon 20 aikana oli yhteensä 23 (vko 19: 20) meripelastus- ja avustustehtävää sekä viisi (vko 19: 8) osallistumista toisen viranomaisen tehtävään.

Viikon merkittävin tehtävä oli, kun purjeveneen ankkuri oli yön aikana pettänyt ja vene ajautunut kivikkoon. Aallot hakkasivat venettä kivikkoon ja vene oli vaarassa rikkoontua ja upota. Purjehtija ei enää itse pystynyt vaikuttamaan tilanteeseen. Kotkan merivartioaseman partio hinasi veneen rantaan. Henkilövahingoilta onneksi vältyttiin.

Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.

Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen Suomessa. Vastaamme meripelastustoimen järjestämisestä. Tehtäviä johdetaan meripelastuksen johtokeskuksista Helsingistä (Suomenlahden merivartiosto) ja Turusta (Länsi-Suomen merivartiosto).

Muut tehtävät

Suomenlahden merivartioston henkilöstöä eri yksiköistä osallistui viikon aikana useisiin isoimpiin ja pienempiin harjoituksiin. Harjoituksissa korostui kansainvälinen yhteistyö eri viranomaisten välillä, josta esimerkkeinä meripelastusharjoitus Viron poliisi- ja rajavartioviraston (PPA) kanssa sekä laajempi sotilaallisen maanpuolustuksen Southern Griffin 23 -harjoitus.

Raja - tiedote