Hoppa till innehåll

Vecka 19 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 15.5.2023 12.47 | Publicerad på svenska 17.5.2023 kl. 13.29
Pressmeddelande
Personer stiger ombord på ett fartyg.

Antalet sjöräddningsuppdrag ökade.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till bestämmelserna i utlänningslagen

I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 19 utfördes 63 254 gränskontroller (vecka 18: 64 764) och 202 granskningar i anslutning till bestämmelserna om utlänningar (vecka 18: 736). 

Veckan var hektisk för övervakningsgruppen vid Helsingfors gränskontrollavdelning. Gruppen utförde ett flertal granskningar vid utgångarna både vid flygningar över yttre och inre gränsen. Gruppen stödde också brottsbekämpningsenheten vid husrannsakningar.

Statsrådet beslutade den 15 december 2022 att Finland tar emot högst 175 asylsökande från stater vid Europeiska unionens yttre gräns i Medelhavsområdet som en del av de tillfälliga och frivilliga solidaritetsåtgärderna mellan Europeiska unionens medlemsstater. Den 9 maj 2023 tog Helsingfors gränskontrollavdelning emot sammanlagt 16 asylsökande från Grekland som en del av den totala kvoten enligt ansvarsfördelningen.

Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under veckan kom två kryssningsfartyg till Helsingfors hamnar. Bland besättningen och passagerarna gjordes sammanlagt 15 gränskontroller. I anslutning till övervakningen av utlänningar i Helsingfors hamn gjordes 90 granskningar (vecka 18: 60). 

Med gränskontroller avses kontroller för att upprätthålla gränssäkerheten som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Vecka 19 avvisade Finska vikens sjöbevakningssektion två personer vid Helsingfors-Vanda flygplats och tre personer nekades inresa. Åtta asylansökningar och två ansökningar om tillfälligt skydd togs emot. 15 säkringsåtgärder vidtogs. 

Förutsättningarna för inresa enligt utlänningslagen ska uppfyllas även när man vistas i landet. Ett avvisningsärende kan börja undersökas i samband med gränskontrollmyndighetens inrese- eller utresekontroll, brottsutredning eller övervakning av utlänningar.

Med nekad inresa avses i utlänningslagen att en tredjelandsmedborgares inresa hindras vid den yttre gränsen på det sätt som föreskrivs i kodexen om Schengengränserna.

Tillfälligt skydd är avsett för personer som flyr kriget i Ukraina. Genom att bevilja tillfälligt skydd kan man ge en begränsad grupp skydd i en process som är snabb och enklare än asylförfarandet.

Sjöbevakningssektionen inledde 5 nya förundersökninga

Under vecka 19 inleddes fem nya förundersökningar (vecka 18: 16). I de förundersökningar som brottsbekämpningsenheten inlett är brottsbenämningarna bland annat brott mot inreseförbud, riksgränsbrott, lämnande av oriktiga personuppgifter, registeranteckningsbrott, utlänningsförseelse och ordnande av olaglig inresa.

Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Uppdrag på havet

Vid sjöbevakningssektionen var veckan normal för årstiden. När vädret blir varmare ökar antalet sjöräddningsuppdrag. Vecka 19 utfördes sammanlagt 20 (vecka 18: 8) sjöräddningsuppdrag och åtta (vecka 18: 5) andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. 

När båtsäsongen inleds påminner Finska vikens sjöbevakningssektion båtförarna om betydelsen av inspektion av båten och vårunderhåll.

Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.

Gränsbevakningsväsendet är den ledande sjöräddningsmyndigheten i Finland. Vi ansvarar för att ordna sjöräddningstjänsten. Uppdragen leds av sjöräddningens ledningscentraler i Helsingfors (Finska vikens sjöbevakningssektion) och Åbo (Västra Finlands sjöbevakningssektion)

Övriga händelser 

Finska vikens sjöbevakningssektion ordnade en övning i specialsituationer på havet i samarbete med polisinrättningen i Helsingfors vecka 18. I övningen deltog Gränsbevakningsväsendets fartygs- och luftfartygsmateriel samt personal från sjöbevakningssektionens 5:e beredskapspluton, beredskapsenheten vid polisinrättningen i Helsingfors och Södra Finlands grupp för taktisk akutvård.

Raja – pressmeddelande