Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 19/2023

Julkaisuajankohta 15.5.2023 12.47
Tiedote
Henkilöitä nousemassa alukseen.

Meripelastustehtävien määrä lisääntyi.

Rajatarkastukset ja ulkomaalaislainsäännöksiin liittyvät tarkastukset

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 19 aikana 63 254 (vko 18: 64 764) rajatarkastusta ja 202 (vko 18: 736) ulkomaalaislainsäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

Helsingin rajatarkastusosastoon kuuluvan valvontaryhmän viikko oli kiireinen. Ryhmää työllistivät useat porttitarkastukset niin ulko- kuin sisärajalennoilla. Ryhmä tuki myös rikostorjuntayksikköä kotietsinnöillä.

Valtioneuvosto päätti 15.12.2022, että Suomi vastaanottaa enintään 175 turvapaikanhakijaa Välimeren alueen Euroopan unionin ulkorajavaltioista osana Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiä tilapäisiä ja vapaaehtoisia yhteisvastuutoimia. Helsingin rajatarkastusosasto vastaanotti 09.05.2023 yhteensä 16 turvapaikanhakijaa Kreikasta osana vastuunjaon mukaista kokonaiskiintiötä.

Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Viikon aikana Helsingin satamiin saapui kaksi risteilyalusta, joiden miehistölle ja matkustajille tehtiin yhteensä 15 rajatarkastusta. Helsingin satamassa suoritettiin ulkomaalaisvalvontaan liittyviä tarkastuksia 90 (vko 18: 60). 

Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Viikolla 19 Suomenlahden merivartiosto suoritti Helsinki-Vantaan lentoasemalla kaksi käännyttämistä ja kolme pääsyn epäämistä. Turvapaikkahakemuksia otettiin vastaan kahdeksan ja tilapäiseen suojelun hakemuksia kaksi. Turvaamistoimia tehtiin 15. 

Ulkomaalaislain mukaiset maahantulon edellytykset on täytyttävä myös maassa oleskellessa. Käännyttämisasia saattaa tulla vireille rajatarkastusviranomaisen suorittaman maahantulo- tai maastalähtötarkastuksen, rikostutkinnan tai ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä.

Pääsyn epäämisellä tarkoitetaan ulkomaalaislaissa kolmannen maan kansalaisen maahantulon estämistä ulkorajalla siten kuin siitä säädetään Schengenin rajasäännöstössä.

Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun myöntäminen mahdollistaa sen, että suojelua voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeassa ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa.

Merivartiostossa 5 uutta esitutkintaa

Viikon 19 aikana merivartiostossa aloitettiin viisi (vko 18: 16) uutta esitutkintaa. Rikostorjuntayksikön käynnistämissä esitutkinnoissa rikosnimikkeinä on muun muassa maahantulokiellon rikkominen, valtionrajarikos, väärän henkilötiedon antaminen, rekisterimerkintärikos, ulkomaalaisrikkomus ja laittoman maahantulon järjestäminen.

Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Merelliset tehtävät

Merivartioston viikko oli ajankohtaan nähden tavanomainen. Sään lämmetessä meripelastustehtävien määrä lisääntyy. Viikon 19 aikana oli yhteensä 20 (vko 18: 8) meripelastustehtävää ja kahdeksan (vko 18: 5) osallistumista toisen viranomaisen tehtävään. 

Veneilykauden käynnistyessä Suomenlahden merivartiosto muistuttaa veneilijöitä veneen tarkastuksen ja keväthuollon merkityksestä.

Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.

Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen Suomessa. Vastaamme meripelastustoimen järjestämisestä. Tehtäviä johdetaan meripelastuksen johtokeskuksista Helsingistä (Suomenlahden merivartiosto) ja Turusta (Länsi-Suomen merivartiosto).

Muut tapahtumat 

Suomenlahden merivartiosto järjesti merellisen eriyistilanneharjoituksen yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen kanssa viikolla 18. Harjoitukseen osallistuivat Rajavartiolaitoksen alus- ja ilma-aluskalustoa sekä henkilöstöä merivartioston 5. Valmiusjoukkueesta, Helsingin poliisilaitoksen Valmiusyksiköstä ja Etelä-Suomen taktisen ensihoidon ryhmästä.

Raja - tiedote