Hoppa till innehåll

Vecka 10 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 13.3.2023 16.04 | Publicerad på svenska 14.3.2023 kl. 16.31
Pressmeddelande
Fyra snöskotrar kör efter varandra.

En internationell vecka vid sjöbevakningssektionen.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till bestämmelserna i utlänningslagen

I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 10 utfördes 64 411 gränskontroller (vecka 9: 64 603) och 138 granskningar i anslutning till bestämmelserna om utlänningar (vecka 9: 229).

Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under vecka 10 gjordes 67 granskningar i anslutning till övervakningen av utlänningar i Helsingfors hamnar (vecka 9: 60). Tre efterlysta påträffades (vecka 9: 9). 

Under veckan kom sammanlagt 2 151 ukrainska medborgare till Helsingfors hamnar (vecka 9: 2 171) och 2 559 avreste (vecka 9: 2 242). Sammanlagt 682 ryska medborgare (situationen 12.3.2023) reste in (vecka 9: 805) och 740 reste ut (vecka 9: 881). 

Med gränskontroller avses kontroller för att upprätthålla gränssäkerheten som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Vecka 9 avvisade sjöbevakningssektionen fyra personer vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 9: 5) och en person nekades inresa (vecka 9: 6). 12 asylansökningar (vecka 9: 14) och 10 ansökningar om tillfälligt skydd togs emot (vecka 9: 8). 23 säkringsåtgärder vidtogs.

Förutsättningarna för inresa enligt utlänningslagen ska uppfyllas även när man vistas i landet. Ett avvisningsärende kan börja undersökas i samband med gränskontrollmyndighetens inrese- eller utresekontroll, brottsutredning eller övervakning av utlänningar. 

Tillfälligt skydd är avsett för personer som flyr kriget i Ukraina. Genom att bevilja tillfälligt skydd kan man ge en begränsad grupp skydd i en process som är snabb och enklare än asylförfarandet.

Sjöbevakningssektionen inledde fem nya förundersökningar

Under vecka 10 inleddes fem (vecka 9: 16) nya förundersökningar i sjöbevakningssektionen, av vilka två (vecka 9: 7) var summariska. Brottsbekämpningsenheten inledde förundersökningar med brottsbenämningarna olägenhet för tjänsteman, utlänningsförseelse, innehav av farligt föremål, riksgränsbrott, lindrigt riksgränsbrott och förfalskning.

Uppdrag på havet

För sjöbevakningssektionen var veckan i havsområdena normal för årstiden, antalet uppdrag var på samma nivå som föregående vecka. Det är huvudsakligen öppet vatten i huvudfarlederna och det yttre skärgårdsområdet, de innersta delarna av vikar och en del av farlederna i den inre skärgården är istäckta. Isläget förändras hela tiden. Under veckan utfördes sammanlagt fyra (vecka 9: 4) sjöräddnings- och biståndsuppdrag eller andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. 

Internationellt samarbete 

Vid Hurppu sjöbevakningsstation ordnades en vinterövning som anställda från Finska vikens sjöbevakningssektion och Estlands polis- och gränsbevakningsmyndighet (PPA) deltog i. Under övningen gjorde de anställda sig förtrogna med vinterverksamheten och materielen. Målen med övningen var att länderna delar med sig av de bästa förfaringssätten och dessa mål nåddes. 

Sammanlagt fem tjänstemän från Helsingfors gränskontrollavdelning deltar för närvarande i olika Frontexinsatser; två i Italien, två i Rumänien och en i Frankrike. Vid gränskontrollavdelningen arbetade under veckan sex tjänstemän från andra Frontexmedlemsstater: Rumänien, Tyskland, Spanien, Italien och Grekland. 

USA:s ambassadör i Finland Douglas T. Hickey besökte på måndagen Finska vikens sjöbevakningssektions bevakningsfartyg Turva för att höra mer om Gränsbevakningsväsendets verksamhet. Värd var chefen för Gränsbevakningsväsendet, generallöjtnant Pasi Kostamovaara.

Människor runt kartbordet på kommandobryggan.

Raja – pressmeddelande