Hoppa till innehåll

Gränsbevakningsväsendets nya strategi har publicerats

Utgivningsdatum 20.6.2024 16.57
Nyhet
Turvana kaikissa oloissa - Rajavartiolaitoksen strategia 2030 -strategian kansi.

Den genomgripande förändringen i den internationella och finländska säkerhetsmiljön samt den kontinuerliga och accelererande tekniska utvecklingen har haft en betydande och långsiktig inverkan också på Gränsbevakningsväsendets verksamhetsmiljö.

Gränsbevakningsväsendet har i sin strategiprocess handlat om hur denna utveckling påverkar dess roll och uppgifter, och publicerat en ny strategi:

Säkerhet under alla förhållanden - Gränsbevakningsväsendets strategi 2030 

Grundpelaren i Gränsbevakningsväsendets verksamhet är en kompetent och välmående personal som förbundit sig till Gränsbevakningsväsendets värden, en militärt organiserad organisation, aktuella lagar och avtal, tätt internationellt samarbete samt avancerad teknik och informationshantering. Utöver dessa, genomförandet av strategin möjliggörs av tillräckliga resurser för Gränsbevakningsväsendet.

I strategin granskas bland annat hur förändringarna i verksamhetsmiljön påverkar Gränsbevakningsväsendets mål och strategiska riktlinjer samt de krav som de ställer på Gränsbevakningsväsendets olika funktioner. 

I strategin föreslås också metoder för att hantera dessa utmaningar och för att stärka medborgarnas säkerhet.

För mera information:

Pressjour tfn: 050 456 2862
E-post: [email protected] 
från måndag till fredag kl 8.00−16.00

Gränsbevakningsväsendet Raja - uutinen