Hoppa till innehåll

Gränsbevakningsväsendet är nästa ordförande för forumet för kustbevakning i Nordatlanten

Utgivningsdatum 24.10.2022 10.29
Pressmeddelande
Logo: NACGF, North Atlantic Coast Guard Forum.

Gränsbevakningsväsendet agerar som ordförande för forumet för kustbevakning i Nordatlanten (North Atlantic Coast Guard Forum, NACGF) år 2023. Flottiljamiral Tom Hanén vid Gränsbevakningsväsendet tog emot ordförandeskapet från spanska flottan i NACGF:s chefsmöte som arrangerades i Cartagena torsdagen den 20 oktober 2022. Gränsbevakningsväsendets ettåriga ordförandeskap avslutar i oktober 2023.

Forumet för kustbevakning i Nordatlanten, som grundades år 2007, har som mål att utveckla samarbetet mellan medlemsstaternas kustbevakningsmyndigheter samt informationsutbyte i ärenden som gäller maritim säkerhet och kustbevakningsverksamhet. Forumets 19 medlemmar består av kustbevakningsmyndigheter i Östersjöområdet, Västeuropa samt Nordamerika. Därtill deltar EU:s maritima decentraliserade organen Frontex, EMSA och EFCA i forumets verksamhet som observatörer. Forumets samarbete är frivilligt till karaktären och den omfattar olika kustbevakningsfunktioner i vid utsträckning; maritim säkerhet, smuggling av narkotika, olaglig inresa, övervakning av fiske, bekämpning av miljöskador, flyg- och sjöräddning samt tekniska frågor kring kustbevakningsfunktioner.

Gränsbevakningsväsendet har valt autonomiska och obemannade system som tema för sitt ordförandeskap. Finland har redan i flera år varit ett av de ledande länderna inom autonomisk sjöfart även i global skala, såväl för den tekniska kunskapens del som för utveckling av internationell reglering. Antalet fjärrstyrda och självstyrande fartyg uppskattas öka under de kommande årtionden, vilket även kommer att påverka kustbevakningsmyndigheternas verksamhet på ett betydande sätt. I motsvarande mån innebär utveckling av autonomisk och obemannad teknik nya möjligheter för myndigheterna, som kan utnyttja de snabbt utvecklande systemen i sin verksamhet.

Till de centrala evenemang under Gränsbevakningsväsendets ordförandeskap tillhör NACGF:s expertmöte, som arrangeras i Åbo i april 2023, med uppskattningsvis 100 deltagare som är experter inom kustbevakningsfunktioner i forumets medlemsstater och EU-ämbetsverk. I samband med expertmötet arrangeras även forumets årliga GUARDEX-kartövning, vars scenario bygger på autonomisk sjöfart. I övningen fokuserar man även på hur kustbevakningsmyndigheterna kan utnyttja autonomisk och obemannad teknik i sin verksamhet. Därtill kompletteras den diskussionsbaserade kartövningen med simulatorövning, till vilken Åbo Aboa Mare-utbildningscentrets maritima simulatoromgivning erbjuder utmärkta omständigheter för. 

Gränsbevakningsväsendets ordförandeskap avslutar vid NACGF:s expertmöte i Helsingfors i oktober 2023. I mötet behandlas resultat som forumets arbetsgrupper uppnått i sitt arbete, lärdomar av GUARDEX-kartövningen samt allmänna ärenden gällande utvecklandet av forumet. I chefsmötet överlåter Gränsbevakningsväsendet NACGF:s ordförandeskap vidare åt Kustbevakningen i Sverige, som agerar som forumets ordförande år 2024..

Flottiljamiral Tom Hanén vid Gränsbevakningsväsendet tog emot ordförandeskapet från spanska flottan i NACGF:s chefsmöte.