Hyppää sisältöön

Rajavartiolaitos Pohjois-Atlantin rannikkovartiostofoorumin puheenjohtajaksi

Julkaisuajankohta 24.10.2022 10.29
Tiedote
Logo, jossa lukee NACGF, North Atlantic Coast Guard Forum.

Rajavartiolaitos toimii Pohjois-Atlantin rannikkovartiostofoorumin (North Atlantic Coast Guard Forum, NACGF) puheenjohtajana vuonna 2023. Lippueamiraali Tom Hanén Rajavartiolaitoksesta otti vastaan foorumin puheenjohtajuuden Espanjan laivastolta Cartagenassa torstaina 20.10.2022 järjestetyssä NACGF:n päällikkökokouksessa. Rajavartiolaitoksen vuoden pituinen puheenjohtajuuskausi päättyy lokakuussa 2023.

Vuonna 2007 perustetun Pohjois-Atlantin rannikkovartiostofoorumin tavoitteena on kehittää jäsenmaiden rannikkovartiostoviranomaisten välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa merelliseen turvallisuuteen ja rannikkovartiostotoimintoihin liittyvissä asioissa. Foorumin jäsenet koostuvat Itämeren alueen, läntisen ja Etelä-Euroopan sekä Pohjois-Amerikan rannikkovartiostoviranomaisista. Lisäksi EU:n merelliset erillisvirastot Frontex, EMSA ja EFCA osallistuvat tarkkailijoina foorumin toimintaan. Foorumin yhteistyö on luonteeltaan vapaaehtoista ja se käsittää laajasti eri rannikkovartiostotoiminnot; merellisen turvallisuuden, huumeiden salakuljetuksen, laittoman maahantulon, kalastuksenvalvonnan, ympäristövahinkojen torjunnan, lento- ja meripelastuksen sekä rannikkovartiostotoimintoihin liittyvät teknologiset kysymykset.

Rajavartiolaitos on valinnut puheenjohtajuuskautensa teemaksi autonomiset ja miehittämättömät järjestelmät. Suomi on jo vuosien ajan kuulunut globaalissakin mittakaavassa autonomisen merenkulun kärkimäihin, niin teknologisen osaamisen kuin kansainvälisen sääntelyn kehittämisen suhteen. Etäohjattavien ja itseohjautuvien alusten lukumäärän arvioidaan kasvavan merkittävästi tulevien vuosikymmenten aikana, mikä tulee merkittävällä tavalla vaikuttamaan myös rannikkovartiostoviranomaisten toimintaan. Vastaavasti autonomisten ja miehittämättömien teknologioiden kehittyminen tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia viranomaisille, jotka voivat hyödyntää nopeasti kehittyviä järjestelmiä omassa toiminnassaan.

Rajavartiolaitos puheenjohtajuuskauden keskeisimpiin tapahtumiin kuuluu huhtikuussa 2023 Turussa järjestettävä NACGF:n asiantuntijakokous, johon osallistuu arviolta 100 rannikkovartiostotoimintojen asiantuntijaa foorumin jäsenmaista ja EU-virastoista. Asiantuntijakokouksen yhteydessä järjestetään myös foorumin vuosittainen GUARDEX-karttaharjoitus, jonka skenaario rakentuu autonomisen merenkulun ympärille. Harjoituksessa keskitytään myös siihen, kuinka rannikkovartiostoviranomaiset voivat hyödyntää autonomista ja miehittämätöntä teknologiaa omassa toiminnassaan. Lisäksi keskustelupohjaista karttaharjoitusta täydennetään simulaattoriharjoittelulla, jolle Turun Aboa Mare -koulutuskeskuksen merellinen simulaattoriympäristö antaa erinomaiset puitteet. 

Rajavartiolaitoksen puheenjohtajuuskausi päättyy lokakuussa 2023 Helsingissä järjestettävään NACGF:n päällikkökokoukseen. Kokouksessa käsitellään foorumin työryhmien työskentelyn tuloksia, GUARDEX-karttaharjoituksen oppeja sekä foorumin yleistä kehittämistä koskevia asioita. Päällikkökokouksessa Rajavartiolaitos luovuttaa NACGF-puheenjohtajuuden edelleen Ruotsin rannikkovartiostolle, joka toimii foorumin puheenjohtajana vuonna 2024.

Lippueamiraali Tom Hanén Rajavartiolaitoksesta otti vastaan foorumin puheenjohtajuuden Espanjan laivastolta NACGF:n päällikkökokouksessa.