Hoppa till innehåll

Ansvaret för bekämpning av miljöskador till havs inom Åland överförs till Gränsbevakningsväsendet 1.6.2024

Utgivningsdatum 28.5.2024 14.59
Pressmeddelande
Bevakningsfartyg Turva och oljebommar.

Republikens president har 17.5.2024 utfärdat förordningen om Gränsbevakningsväsendets uppgifter på Åland. Med förordningen görs ändringar i Gränsbevakningsväsendets uppgifter.

Till följd av ändringen överförs ansvaret för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor inom Ålands havsområde utanför fartområde II från landskapet Åland till Gränsbevakningsväsendet från och med 1.6.2024. Gränsbevakningsväsendet står även för kostnaderna för fartygsmateriel angående bekämpningsberedskap vid fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor till havs inom Ålands havsområde. Med republikens presidents förordningsändring görs arrangemanget angående bekämpningsansvar vid fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor i praktiken enhetligt med ansvaren som fastställts i räddningslagen på fastlandet.

Ålands landskapsregering svarar även i fortsättningen för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor vid Ålands kust och i inre skärgården. Därtill svarar landskapet Åland för kostnaderna för upplagring av materiel för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor till havs på åländskt område.

Som förvaltningsenhet med ansvar för området svarar Västra Finlands sjöbevakningssektion för Gränsbevakningsväsendets operativa verksamhet och för dess samordning med Ålands myndigheter. Västra Finlands sjöbevakningssektion informerar separat om praktiska arrangemang.

 

Karta över områdena för ledningsansvar vid bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor inom Åland.

Bild: Inrikestrafikens trafikområden samt områdena för ledningsansvar vid bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor inom Åland. Området som överförs till Gränsbevakningsväsendets ansvar från och med 1.6.2024 har markerats med rött.

 

Ytterligare uppgifter:

Kommendör Mikko Simola, chefen för sjösäkerhetsenheten vid staben för Gränsbevakningsväsendet (kontakt via växeln +358 295 420 000)
 

Gränsbevakningsväsendet Raja – pressmeddelande