Hyppää sisältöön

Vastuu ympäristövahinkojen torjunnasta Ahvenanmaan avomerialueella Rajavartiolaitokselle 1.6.2024

Julkaisuajankohta 28.5.2024 14.59
Tiedote
Vartiolaiva Turva, partiovene ja öljypuomi ympäristövahinkojen torjunnan harjoituksessa.

Tasavallan presidentti on antanut 17.5.2024 asetuksen Rajavartiolaitoksen tehtävistä Ahvenanmaalla. Asetuksella tehdään muutoksia Rajavartiolaitoksen tehtäviin.

Muutoksen seurauksena vastuu alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta Ahvenanmaan avomerialueella liikennealue II:n ulkopuolella siirtyy Ahvenanmaan maakunnalta Rajavartiolaitokselle 1.6.2024 alkaen. Rajavartiolaitos vastaa myös Ahvenanmaan avomerialueen alusöljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjuntavalmiutta koskevan aluskaluston kustannuksista. Tasavallan presidentin asetusmuutoksella alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntavastuuta koskeva järjestely saatetaan käytännössä yhteneväksi manner-Suomessa pelastuslaissa määriteltyjen vastuiden kanssa.

Ahvenanmaan maakuntahallinto vastaa jatkossa edelleen alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta Ahvenanmaan rannikolla ja sisäsaaristossa. Lisäksi Ahvenanmaan maakunta vastaa merialueensa alusöljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjuntakaluston varastoinnin aiheuttamista kustannuksista Ahvenanmaan alueella.

Rajavartiolaitoksessa operatiivisesta toiminnasta ja sen yhteensovittamisesta Ahvenanmaan viranomaisten kanssa vastaa aluevastuullisena hallintoyksikkönä Länsi-Suomen merivartiosto. Länsi-Suomen merivartiosto tiedottaa käytännön järjestelyistä erikseen.

 

Karttakuva Ahvenanmaan avomerialueen YVT-vastuumuutoksista.

Kuva: Kotimaanliikenteen liikennealueet sekä alusöljy- ja aluskemikaalitorjuntatoimien johtovastuualueet Ahvenanmaalla. Rajavartiolaitoksen vastuulle 1.6.2024 alkaen siirtyvä alue ympyröity punaisella.

 

Lisätietoja:

Rajavartiolaitoksen esikunnan meriturvallisuusyksikön päällikkö, komentaja Mikko Simola (yhteydenotot vaihteen kautta, +358 295 420 000)