Hoppa till innehåll

Anskaffandet av Gränsbevakningsväsendets multifunktionella flygplan framskrider

Utgivningsdatum 20.4.2023 13.46 | Publicerad på svenska 2.5.2023 kl. 10.29
Pressmeddelande
Monitoimilentokone edestä päin

MVX-projektet går vidare till Intermediate RFQ-fas

Gränsbevakningsväsendet har som avsikt att ersätta två föråldrade Dornier 228-övervakningsflygplan med två nya multifunktionella flygplan under åren 2026–2027. 

Ersättandet av Gränsbevakningsväsendets flygplan är känd som MVX-projektet, som har till uppgift att ersätta de åldrade övervakningsflygplanen med jetplan. Projektet har framskridit till Intermediate RFQ-fas, under vilken anbudsbegäran uppdateras, utbjudna luftfartyg och sensorer evalueras och avtalsvillkoren förhandlas med prime-kandidaterna.

Med anskaffning av nya multifunktionella flygplan strävar man efter följande förbättringar i prestationsförmågan jämfört med de nuvarande flygplanen

  • betydande förbättring i verksamhetstiden och därigenom övervakning av mer omfattande områden samt säkerställande av långvarigare handlingsförmåga i uppdrag som gäller bekämpning av miljöskador,
  • mer prestationsdugliga tekniska övervakningssensorer,
  • större transporteringskapacitet och
  • utnyttjande av den nyaste teknologin och mer utvecklade tekniska system, inklusive krypterad dataöverföring i realtid.


De nya, mer prestationsdugliga multifunktionella flygplanen förbättrar Finlands gränssäkerhet samt övervakning av den territoriella integriteten på ett betydande sätt.

Gränsbevakningsväsendet bjöd in nio leverantörer till anbudsförfarandet. Av dem som deltog i anbudsförfarandet inom tidsfristen har fyra prime-kandidater valts ut. I sina preliminära anbud visade de utvalda prime-kandidaterna lösningar som väl uppfyller våra kriterier såväl för luftfartyg som för övervakningssystem. Nästa steg är att inleda den praktiska evalueringen av de utbjudna helheterna. Första förhandlingsomgången är på sommaren 2023 och vid behov arrangeras fler förhandlingsomgångar under hösten 2023. Gränsbevakningsväsendets har som målsättning att ingå ett leveransavtal med den valda leverantören innan slutet av år 2023. Målet är att få flygplanen i operativt bruk under åren 2026–2027.

De utvalda prime-kandidaterna är 

  • Field Aerospace
  • L3Harris Technologies
  • Sierra Nevada Corporation
  • St Airborne Systems

Luftfartygen som leverantörerna bjuder ut är Bombardier Challenger 650, Dassault Falcon 2000LXS och Cessna Citation Longitude.
 

Ytterligare information ges av enhetschef Ari Laaksonen, tel. 0295 420 000 (växel).

 

Gränsbevakningsväsendet MVX-projektet Raja – pressmeddelande