Hyppää sisältöön

Turun rikostorjuntayksikön monenlaiset tehtävät

Julkaisuajankohta 24.5.2021 16.17

Länsi-Suomen merivartioston alainen Turun rikostorjuntayksikkö toimii Turusta käsin koko Länsi-Suomen merivartioston alueella, Hangon läntiseltä selältä Pohjanlahden pohjukkaan asti. Yksikössä toimii kaksi ryhmää, rikostutkinta- sekä valvontaryhmä.

Rikostorjuntaryhmän tehtävänä on Rajavartiolaitoksen esitutkintavastuulle säädettyjen rikosten estäminen, paljastaminen ja selvittäminen (rikostorjunta) rajanylityspaikoilla ja merialueella. Merellisen rikostorjunnan keskeinen päämäärä on paljastaa, ennalta ehkäistä ja tutkia merellä tapahtuvat rikokset, merenkulun ympäristönsuojelurikkomukset sekä merilain säännösten rikkomiset. Tyypillisesti näitä ovat esimerkiksi vesiliikennejuopumukset ja aluksista johtuvat öljypäästöt. 

Rajat ylittävä rikollisuus laittoman maahantulon osalta on toistuvasti eteen tuleva rikosnimike, usein törkeänä tekomuotona. Näihin rikoksiin liittyvät usein asiakirjojen väärennökset, väärennösten havaitseminen ja paljastaminen on ammattitaitoa vaativa tehtävä väärennösten laadun parantuessa.

Valvontaryhmä vastaa rajatarkastusten sekä sisärajatarkastusten toteutuksesta Turun lentoasemalla sekä Turun ja Naantalin satamissa. Valvontaryhmä toteuttaa meripelastuksen tehtäviä vastuualueellaan avovesikaudella, rajavalvonnan- ja ulkomaalaisvalvonnan tehtäviä ympärivuotisesti. 

Sisärajavalvontaa on suoritettu jo pidemmän ajan, valvontaryhmää on tukenut muualta Suomesta komennettu osasto. Poikkeustilanteesta johtuen on yksikön tehtävämäärä lisääntynyt, satamissa sekä lentoasemalla suoritettavat sisärajatarkastukset vievät merkittävän osan työpanoksesta.

Valvontaryhmä suorittaa rajatarkastukset Turun lentoasemalla ulkorajat ylittäviin lentoihin. Turusta lentoja suuntautuu toistaiseksi vain Makedonian Skopjeen, mutta ulkorajalentojen määrän ja kohteiden ennakoidaan lisääntyvän koronarajoitusten poistuessa ja kesälomakauden alkaessa. 

Kirjoittaja: Länsi-Suomen merivartiosto

Blogi