Hoppa till innehåll

Åbo brottsbekämpningsenhet har varierande uppgifter

Utgivningsdatum 24.5.2021 16.17

Åbo brottsbekämpningsenhet som är underställd Västra Finlands sjöbevakningssektion har sin bas i Åbo men opererar inom hela Västra Finlands sjöbevakningssektions område, som sträcker sig från väster om Hangö in till Bottniska viken. Enheten har två grupper: brottsundersöknings- och bevakningsgruppen.

Brottsundersökningsgruppen har till uppgift att förhindra, uppdaga och undersöka de brott (brottsbekämpning) vid gränsövergångsställena och inom havsområdet för vilka undersökningsansvaret enligt lag hör till Gränsbevakningsväsendet. Det väsentliga syftet med den maritima brottsbekämpningen är att uppdaga, förebygga och utreda brott på havet och miljöskyddsförseelser i sjöfart samt förseelser mot sjölagens bestämmelser. Typiska exempel på dessa brott och förseelser är sjöfylleri och oljeutsläpp från fartyg. 

I fråga om olaglig inresa är gränsöverskridande brottslighet, ofta dess grova gärningsform, den brottsbenämning som brottsundersökningsgruppen upprepade gånger kommer i kontakt med.  I dessa brott ingår ofta förfalskade dokument. Det krävs yrkeskunnande för att upptäcka och uppdaga förfalskningarna i och med att kvaliteten på dem förbättras. 

Bevakningsgruppen ansvarar för att genomföra gränskontroller och kontroller vid de inre gränserna vid Åbo flygplats samt i Åbo och Nådendals hamnar. Bevakningsgruppen utför sjöräddningsuppgifter inom sitt ansvarsområde under säsongen med öppet vatten samt gränsövervaknings- och utlänningsövervakningsuppgifter dygnet runt. 

De inre gränserna har övervakats redan en längre tid, och en avdelning som kommenderats från annat håll i Finland har bistått bevakningsgruppen.  På grund av den exceptionella situationen har enheten haft flera uppgifter än förr och en stor del av arbetsinsatsen går åt till kontroller vid de inre gränserna som genomförs i hamnarna och på flygplatsen.

Bevakningsgruppen genomför gränskontroller av flyg över de yttre gränserna vid Åbo flygplats. För tillfället finns det flyg från Åbo endast till Skopje i Makedonien, men flygen över de yttre gränserna och resmålen väntas öka när coronarestriktionerna slopas och semestrarna börjar. 

Skribent: Västra Finlands sjöbevakningssektion

Blogi