Hyppää sisältöön

Suomi Itämeren alueen rajavalvonta- ja rannikkovartiostoyhteistyöfoorumi BSRBCC:n puheenjohtajaksi

Julkaisuajankohta 14.2.2024 11.42
Tiedote
Partiovene, jonka päällä lentää Rajavartiolaitoksen helikopteri.

Suomi toimii vuonna 2024 Itämeren alueen rajavalvonta- ja rannikkovartiostoyhteistyöfoorumi BSRBCC:n puheenjohtajana. Baltic Sea Region Border Control Cooperation, tai tuttavallisemmin BSRBCC on vuonna 1997 perustettu yhteistyöfoorumi, jonka puheenjohtajana Suomi toimii vuonna 2024 jo neljättä kertaa. Rajavartiolaitoksen johtaman puheenjohtajuuskauden tavoitteena on vahvistaa Itämeren alueen raja- ja rannikkovartiostotoimijoiden operatiivisen tason yhteistyötä sekä samalla tukea Suomen Itämeren valtioiden neuvoston (CBSS) puheenjohtajuuskautta, jota johtaa Suomen ulkoministeriö.

Puheenjohtajuuskauden tapahtumat 

Suomi vastaanotti foorumin puheenjohtajuuden vuoden 2023 lopulla Puolalta, joka johti BSRBCC:n toimintaa viime vuonna. Puolan vahvan panoksen jälkeen Suomella onkin hyvät edellytykset jatkaa Itämeren alueen kansainvälisen viranomaisyhteistyön kehittämistä vuonna 2024. 

Rajavartiolaitos järjestää puheenjohtajuuskautensa aikana liudan kansainvälisiä asiantuntijakokouksia Suomessa. Näitä ovat muun muassa asiakirjatutkijoiden seminaari, Itämeren alueen lentotoimintaan liittyvä asiantuntijakokous sekä Itämeren alueen operatiivisen tason riskianalyysiä koskevat kansainväliset kokoukset. Lisäksi Suomen puheenjohtajuuskaudella kokoonnutaan kahdesti keskustelemaan EU-alueelle saapuvien risteilyalusten matkustajien rajatarkastuksiin liittyvistä asioista niin kutsutuissa Cruise Ship Meeting -tapahtumissa. Suomen BSRBCC-puheenjohtajuuskausi huipentuu marraskuussa 2024 Helsingissä järjestettävään päällikkötason kokoukseen, jossa käsitellään Suomen puheenjohtajakauden saavutuksia ja määritellään tulevat suuntaviivat BSRBCC-yhteistyön kehittämiseksi. Päällikkökokouksen päätteeksi foorumin puheenjohtajuus luovutetaan edelleen etelänaapurillemme Virolle, joka tulee johtamaan Itämeren alueen viranomaisyhteistyötä vuonna 2025.

Operatiivinen yhteistyö BSRBCC-yhteistyön keskiössä

BSRBCC:n operatiivinen yhteistoiminta on yksi foorumin keskeisimmistä osista. Kansainvälisesti koordinoitujen valvontaoperaatioiden avulla Rajavartiolaitoksen ja muiden Itämeren alueen raja- ja rannikkovartiostoviranomaisten suorituskykyjä pystytään käyttämään laajasti operatiivisissa valvontatehtävissä Itämeren alueella. Foorumin puitteissa tehtävää operatiivista yhteistyötä ohjaa BSRBCC:n riskianalyysityö, jonka havainnot luovat pohjan operatiivisen yhteistoiminnan suunnittelulle. 

Ulkopuolinen rahoitus Suomen BSRBCC-puheenjohtajuuskauden tukena

Ulkoministeriö on myöntänyt Rajavartiolaitokselle 135 000 euron rahoituksen Itämeren alueen rannikkovartiostoyhteistyön kehittäminen -hankkeen toimeenpanoon. Tammikuussa 2024 alkaneen ja helmikuussa 2025 päättyvän Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen rahoituksen (IBA) saaneen hankkeen tavoitteena on tukea Suomen BSRBCC-puheenjohtajuuskauden toimia. Hankkeessa Rajavartiolaitos järjestää mm. lento- ja meripelastukseen liittyviä kansainvälisiä kursseja ja koulutusvaihtoja, joissa keskitytään erityisesti pohjoisen Itämeren alueen toimintaympäristön erityispiirteisiin. 

Hankkeen päätapahtuma on kesäkuussa 2024 järjestettävä vedenalaisten kyvykkyyksien seminaari. Nelipäiväinen tapahtuma kokoaa yhteen Itämeren alueen rannikkovartiostoviranomaisten sukellusasiantuntijat keskustelemaan vedenalaisiin toimintoihin liittyvistä ajankohtaisista teemoista. Rajavartiolaitoksen tavoitteena on, että nyt ensimmäistä kertaa järjestettävästä vedenalaisten kyvykkyyksien seminaarista muodostuisi tulevaisuudessa keskeinen ja pysyvä osa Itämeren alueen viranomaisyhteistyötä.

Myös Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex osallistuu Suomen BSRBCC-puheenjohtajuuskauden toteuttamiseen tukemalla rahallisesti Rajavartiolaitoksen johdolla järjestettäviä tapahtumia. Frontex kantaa kortensa kekoon myös tuomalla korkealaatuista asiaosaamista Suomen BSBRCC-puheenjohtajuuskauden tapahtumiin. 

Ulkoministeriön ja Frontexin logot.

 

 

Raja - tiedote Rajavartiolaitos