Hoppa till innehåll

Finland är nästa ordförande för forumet för gränsbevaknings- och kustbevakningssamarbetet inom Östersjöområdet BSRBCC

Utgivningsdatum 14.2.2024 11.42
Pressmeddelande
En patrullbåt och en helikopter flyger ovanför.

Finland är ordförande för forumet för gränsbevaknings- och kustbevakningssamarbetet inom Östersjöområdet BSRBCC år 2024. Baltic Sea Region Border Control Cooperation, eller mer bekant BSRBCC är ett samarbetsforum som grundats år 1997. Finland agerar som forumets ordförande år 2024 redan för fjärde gången. Målet för Gränsbevakningsväsendets ordförandeskap är att förstärka samarbetet mellan operativa nivåns gräns- och kustbevakningsaktörer inom Östersjöområdet samt samtidigt stöda Finlands ordförandeskap för Östersjöstaternas råd (CBSS) som leds av utrikesministeriet.

Evenemang under ordförandeskapet 

Finland mottog ordförandeskapet för forumet i slutet av år 2023 från Polen, som ledde BSRBCC:s verksamhet förra året. Efter Polens starka insats har Finland bra förutsättningar att fortsätta utvecklingen av det internationella samarbetet inom Östersjöområdet under året 2024. 

Gränsbevakningsväsendet ordnar under sitt ordförandeskap flera internationella expertmöten i Finland. Till dessa hör bland annat dokumentutredarnas seminarium, expertmötet om flygverksamheten inom Östersjöområdet samt internationella möten om operativa nivåns riskanalys av Östersjöområdet. Därtill samlas man två gånger under Finlands ordförandeskap för att diskutera frågor kring gränskontroller för resenärer som anländer till EU-området med kryssningsfartyg i så kallade Cruise Ship Meeting-evenemang. Finlands BSRBCC-ordförandeskap kulmineras i november 2024 i Helsingfors i ett möte på chefsnivå där man behandlar resultaten av Finlands ordförandeskap och fastställer de framtida riktlinjerna för att utveckla BSRBCC-samarbetet. Vid slutet av chefsmötet överlåts ordförandeskapet vidare till vår södra granne Estland som kommer att leda myndighetssamarbetet inom Östersjöområdet år 2025. 

Passkontroll

 

Operativ samverkan är centralt för BSRBCC-samarbetet

BSRBCC:s operativa samverkan är ett av forumets väsentliga delar. Med hjälp av internationellt koordinerade övervakningsoperationer kan man på en bred skala använda Gränsbevakningsväsendets och övriga Östersjöområdets gräns- och kustbevakningsmyndigheternas förmågor i operativa övervakningsuppgifter inom Östersjöområdet. Den operativa samverkan inom forumet styrs av BSRBCC:s riskanalysarbete, vars observationer bildar grunden till planeringen av den operativa samverkan. 

Extern finansiering som stöd för Finlands BSRBCC-ordförandeskap

Utrikesministeriet har tilldelat Gränsbevakningsväsendet ett anslag på 135 000 euro för att verkställa projektet för Utvecklandet av kustbevakningssamarbetet inom Östersjöområdet. Målet med projektet som började i januari 2024 och slutar i februari 2025 och som tilldelats anslaget för Östersjö-, Barents- och arktiska regionen (IBA-finansiering) är att stöda åtgärderna under Finlands ordförandeskap. Under projektet ordnar Gränsbevakningsväsendet bl.a. internationella kurser och utbildningsutbyte i flyg- och sjöräddning, i vilka man särskilt fokuserar sig på särdragen av norra Östersjöområdets verksamhetsområde.

Projektets huvudevenemang är seminariet för undervattensförmågor som ordnas i juni 2024. Evenemanget som pågår i fyra dagar samlar ihop dyksakkunniga från Östersjöområdets kustbevakningsmyndigheter för att diskutera aktuella frågor om undervattensverksamheten. Gränsbevakningsväsendets mål är att seminariet för undervattensförmågor, som nu ordnas för första gången, i framtiden skulle bli en väsentlig och bestående del av myndighetssamarbetet inom Östersjöområdet.

Också Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex deltar i verkställandet av Finlands BSRBCC-ordförandeskap genom att stöda finansiellt de evenemang som ordnas under Gränsbevakningsväsendets ledning. Frontex drar sitt strå till stacken också genom att hämta högklassig expertis till de evenemang som ordnas under Finlands BSRBCC-ordförandeskap.

 
Utrikesministeriet och Frontex logo.

Gränsbevakningsväsendet Raja – pressmeddelande