Sjöräddningsinstruktion 2010 med bilagor (pdf)

Uppdatering 2014:

  1. Den Finländska sjöräddningstjänstens regionala indelning (sidan 10)

Uppgradering maj 2011:

  1. 3.4.2 "I ett nödläge" (sidan 25) (pdf)
  2. 3.4.6 "Avbrytande eller avslutande av verksamheten" (sidan 29) (pdf)
  3. Bilaga 10 "Polisen (lokalpolisen)" (sidan 3) (pdf)