Information om vaccinationer och nödvändiga intyg

Information om godkända vaccinationer, nödvändiga intyg, undvikande av närkontakter, covid-19-test eller andra skyldigheter enligt lagen om smittsamma sjukdomar hittar du på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats: Resor och coronaviruspandemi – THL.

 

Instruktioner gällande gränsövergång under coronaviruspandemin från och med den 17 januari 2022

Dessa instruktioner som följer statsrådets beslut är i kraft till och med den 31 januari 2022. Det är önskvärt du bekantar dig med dessa instruktioner särskilt om du eller dina anhöriga planerar inresa till Finland.

Kom dock ihåg att de förpliktelser som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar gäller alla resenärer som anländer till Finland. Därför är det viktigt att du bekantar dig med myndigheternas anvisningar oberoende vilket land du reser till Finland från.

Enligt 9 § i grundlagen får finska medborgare inte hindras att resa in i landet, och på samma sätt har var och en rätt att lämna Finland.

Välj här vilken situation dina informationsbehov gäller så kan du gå direkt till rätt plats i anvisningen

 1. Inresa till Finland om du har ett intyg över en covid-19-vaccinationsserie eller ett intyg över genomliden coronavirussjukdom samt ett negativt testintyg 
 2. Inresa till Finland från Schengenländer
 3. Inresa till Finland från Andorra, Bulgarien, Irland, Kroatien, Cypern, Monaco, Rumänien, San Marino och Vatikanstaten
 4. Inresa till Finland från länder på den gröna listan (Argentina, Australien, Bahrain, Chile, Colombia, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indonesia, Kanada, Kuwait, Macao, Nya Zeeland, Peru, Qatar, Rwanda, Saudiarabien, Sydkorea, Taiwan och Uruguay)
 5. Inresa till Finland från andra länder och områden (till exempel Ryssland, Förenade Kungariket, Förenta staterna och Turkiet)
 6. Kryssningsfartgystrafiken
 7. Preciserande tolkningsanvisningar (bl.a. specialgrupper)

Gränsbevakningsväsendet beviljar inte förhandstillstånd för inresa i landet. Beslutet om beviljande av inresa fattas alltid i samband med gränskontrollen.

 

1. Inresa till Finland om du har ett intyg över en covid-19-vaccinationsserie eller ett intyg över genomliden coronavirussjukdom samt ett negativt testintyg 

Den här sektionen gäller de flesta. Om du hittar ett svar i den här sektionen, behöver du inte läsa vidare.

En person som har visat upp följande kan resa till Finland: 

 • ett intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 och det har gått minst 7 dagar sedan den senaste vaccinationen eller
 • ett intyg över genomliden coronavirussjukdom och har fått ett godkänt covid-19-vaccin (likställt med en komplett covid-19-vaccinationsserie, måste visas på ett enda intyg) eller 
 • EU:s digitala corona-certifikat för covid-19-sjukdomen för mindre än sex månader sedan 
 • Utöver ovanstående krav ska en person visa upp ett intyg om ett negativt covid-19-test utfört högst 48 timmar före inresa till Finland. PCR- eller antigentest godkänns som ett testresultat. 
 • Dessa krav gäller personer som är födda 2006 eller tidigare. 

Personer som uppfyller kraven ovan kan resa in i Finland tillsammans med minderåriga barn. Det krävs ett covid19-vaccinationsintyg och ett negativt covid-19-test också för barn. Kraven gälla för barn födda 2006 eller tidigare. Notera dock att alla till Finland inresande ändå omfattas av de skyldigheter som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar, till exempel obligatoriska hälsokontroller.

Förutnämnda krav gäller inte finska medborgare, utlänningar som varaktigt bor i Finland eller personer vars inresa beror på en nödvändig orsak. Notera dock att alla till Finland inresande ändå omfattas av de skyldigheter som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar, till exempel obligatoriska hälsokontroller.

Information om vaccin mot coronaviruset och covid-19-test

Notera dock att alla till Finland inresande ändå omfattas av de skyldigheter som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar. Du ska bekanta dig med hälsomyndigheternas anvisningar före ankomsten i Finland. Bekanta dig med de aktuella hälsosäkerhetsanvisningarna på THL:s hemsida.

 

2. Inresa till Finland från Schengenländer

Vilka länder hör till Schengen?

Till Schengenländerna hör:  Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. 

Vilka är villkoren för inresa?

Inresa till Finland kräver att personen uppvisar följande:

 • ett intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 och det har gått minst 7 dagar sedan den senaste vaccinationen eller
 • ett intyg över genomliden coronavirussjukdom och har fått ett godkänt covid-19-vaccin (likställt med en komplett covid-19-vaccinationsserie, måste visas på ett enda intyg) eller 
 • EU:s digitala corona-certifikat eller läkarintyg för covid-19-sjukdomen för mindre än sex månader sedan 
 • Utöver ovanstående krav ska en person visa upp ett intyg om ett negativt covid-19-test utfört högst 48 timmar före inresa till Finland. PCR- eller antigentest godkänns som ett testresultat. 
 • Dessa krav gäller personer som är födda 2006 eller tidigare. 

Förutnämnda krav gäller inte finska medborgare, utlänningar som varaktigt bor i Finland eller personer vars inresa beror på en nödvändig orsak, till exempel tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl. 

Returtrafik till Finland

 • finska medborgare och deras familjemedlemmar
 • i Finland bosatta medborgare i EU- och Schengenstater och deras familjemedlemmar
 • tredjelandsmedborgare som vistas i Finland med uppehållstillstånd.
 • Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i Finland och som omfattas av utträdesavtalet.

Nödvändig orsak

 • arbete som är viktigt med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen och vars genomförande förutsätter arbetsprestation av en person eller personer som anländer från ett annat land och arbetet inte tål dröjsmål
 • personal inom hälso- och sjukvården och räddningsväsendet (inklusive den prehospitala akutsjukvården), yrkesutbildad personal inom äldreomsorgen i sina arbetsuppgifter samt myndigheter i sina nödvändiga tjänsteuppgifter
 • transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i sina arbetsuppgifter
 • diplomater, anställda i internationella organisationer, militärpersonal och biståndsorganisationers personal i sina arbetsuppgifter
 • statsrepresentanter som deltar i internationella förhandlingar och personer från internationella organisationer som deltar i arbetet
 • personer som reser med finländskt uppehållstillstånd
 • personer i behov av internationellt skydd eller som annars reser av humanitära skäl
 • tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl
 • övrig nödvändig och motiverad trafik (till exempel representanter för utländska medier, transittrafik i den ordinarie trafiken på flygplatsen, en fastighet, en bostad eller en fritidsbostad i Finland samt inresa i landet för en familjemedlem till en finsk medborgare bosatt utomlands eller samernas rätt till att utveckla sitt eget kultur och ekonomi).

Tvingande skäl utvärderas skilt för varje fall under gränskontrollen som utförs av gränsbevakningsmyndigheten.

Personer som av medicinskt grundad anledning inte kan ta vaccin mot covid-19 får resa in i Finland om de har läkarutlåtande över detta och ett intyg över negativt covid-19-test som är högst 48 timmar gammalt. PCR- eller antigentest godkänns som ett testresultat.

Undantag för gränssamhällen

Invånare på gränsorterna vid Finlands och Sveriges samt Finlands och Norges landgräns kan inresa till Finland om de visa upp ett intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19, eller EU:s digitala corona-certifikat för covid-19-sjukdomen för mindre än 6 månader sedan eller ett intyg över negativt covid-19-test som tagits högst 7 dygn före ankomsten till Finland.

Samma krav gäller trafik mellan Åland och Sveriges Norrtälje kommun. Detta undantag är till för att underlätta inresan till landet i situationer där inresan till Finland är regelbunden eller etablerad på annat sätt.

Till gränssamhällen hör följände kommuner i Sverige: Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna, och i Finland: Tornio, Övertorneå, Pello, Kolari, Muonio, Enontekis. Följande kommuner i Norge: Storfjords, Kåfjord, Nordreisa, Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby, Sør-Varangers kommun, och i Finland: Enontekis, Enare och Utsjoki kommun.

Information om vaccin mot coronaviruset och covid-19-test

Notera dock att alla till Finland inresande ändå omfattas av de skyldigheter som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar. Du ska bekanta dig med hälsomyndigheternas anvisningar före ankomsten i Finland. Bekanta dig med de aktuella hälsosäkerhetsanvisningarna på THL:s hemsida.

 

3. Inresa till Finland från Andorra, Bulgarien, Cypern Irland, Kroatien, Monaco, Rumänien, San Marino och Vatikanstaten

Vilka är villkoren för inresa?

Inresa till Finland kräver att personen uppvisar följande:

 • ett intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 och det har gått minst 7 dagar sedan den senaste vaccinationen eller
 • ett intyg över genomliden coronavirussjukdom och har fått ett godkänt covid-19-vaccin (likställt med en komplett covid-19-vaccinationsserie, måste visas på ett enda intyg) eller 
 • EU:s digitala corona-certifikat eller läkarintyg för covid-19-sjukdomen för mindre än sex månader sedan 
 • Utöver ovanstående krav ska en person visa upp ett intyg om ett negativt covid-19-test utfört högst 48 timmar före inresa till Finland. PCR- eller antigentest godkänns som ett testresultat. 
 • Dessa krav gäller personer som är födda 2006 eller tidigare. 

Förutnämnda krav gäller inte finska medborgare, utlänningar som varaktigt bor i Finland eller personer vars inresa beror på en nödvändig orsak, till exempel tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl. 

Returtrafik till Finland

 • finska medborgare och deras familjemedlemmar
 • i Finland bosatta medborgare i EU- och Schengenstater och deras familjemedlemmar
 • tredjelandsmedborgare som vistas i Finland med uppehållstillstånd.
 • Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i Finland och som omfattas av utträdesavtalet.

Nödvändig orsak

 • arbete som är viktigt med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen och vars genomförande förutsätter arbetsprestation av en person eller personer som anländer från ett annat land och arbetet inte tål dröjsmål
 • personal inom hälso- och sjukvården och räddningsväsendet (inklusive den prehospitala akutsjukvården), yrkesutbildad personal inom äldreomsorgen i sina arbetsuppgifter samt myndigheter i sina nödvändiga tjänsteuppgifter
 • transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i sina arbetsuppgifter
 • diplomater, anställda i internationella organisationer, militärpersonal och biståndsorganisationers personal i sina arbetsuppgifter
 • statsrepresentanter som deltar i internationella förhandlingar och personer från internationella organisationer som deltar i arbetet
 • personer som reser med finländskt uppehållstillstånd
 • personer i behov av internationellt skydd eller som annars reser av humanitära skäl
 • tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl
 • övrig nödvändig och motiverad trafik (till exempel representanter för utländska medier, transittrafik i den ordinarie trafiken på flygplatsen, en fastighet, en bostad eller en fritidsbostad i Finland samt inresa i landet för en familjemedlem till en finsk medborgare bosatt utomlands).

Tvingande skäl utvärderas skilt för varje fall under gränskontrollen som utförs av gränsbevakningsmyndigheten.

Personer som av medicinskt grundad anledning inte kan ta vaccin mot covid-19 får resa in i Finland om de har läkarutlåtande över detta och ett intyg över negativt covid-19-test som är högst 48 timmar gammalt. PCR- eller antigentest godkänns som ett testresultat.

Information om vaccin mot coronaviruset och covid-19-test

Notera dock att alla till Finland inresande ändå omfattas av de skyldigheter som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar. Du ska bekanta dig med hälsomyndigheternas anvisningar före ankomsten i Finland. Bekanta dig med de aktuella hälsosäkerhetsanvisningarna på THL:s hemsida.

 

4. Inresa från länder på EUs gröna list

Vilka länder hör till EUs gröna list?

Länder som hör till EUs gröna list är: Argentina, Australien, Bahrain, Chile, Colombia, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indonesia, Kanada, Kuwait, Macao, Nya Zeeland, Peru, Qatar, Rwanda, Saudiarabien, Sydkorea, Taiwan och Uruguay.

Vilka är villkoren för inresa?

Inresa till Finland kräver att personen uppvisar följande:

 • ett intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 och det har gått minst 7 dagar sedan den senaste vaccinationen eller
 • ett intyg över genomliden coronavirussjukdom och har fått ett godkänt covid-19-vaccin (likställt med en komplett covid-19-vaccinationsserie, måste visas på ett enda intyg) eller
 • EU:s digitala corona-certifikat för covid-19-sjukdomen för mindre än sex månader sedan.
 • Utöver ovanstående krav ska en person visa upp ett intyg om ett negativt covid-19-test utfört högst 48 timmar före inresa till Finland. PCR- eller antigentest godkänns som ett testresultat. 
 • Dessa krav gäller personer som är födda 2006 eller tidigare. 

Förutnämnda krav gäller inte finska medborgare, utlänningar som varaktigt bor i Finland eller personer vars inresa beror på en nödvändig orsak, till exempel tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl. 

Returtrafik till Finland

 • finska medborgare och deras familjemedlemmar
 • i Finland bosatta medborgare i EU- och Schengenstater och deras familjemedlemmar
 • tredjelandsmedborgare som vistas i Finland med uppehållstillstånd.
 • Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i Finland och som omfattas av utträdesavtalet.

Returtrafik till eller via andra EU- och Schengenstater

 • medborgare i andra EU- och Schengenstater samt deras familjemedlemmar
 • tredjelandsmedborgare som bor i en annan EU- eller Schengenstat med uppehållstillstånd
 • Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i en annan EU- eller Schengenstat och som omfattas av utträdesavtalet.

Nödvändig orsak

 • arbete som är viktigt med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen och vars genomförande förutsätter arbetsprestation av en person eller personer som anländer från ett annat land och arbetet inte tål dröjsmål
 • personal inom hälso- och sjukvården och räddningsväsendet (inklusive den prehospitala akutsjukvården), yrkesutbildad personal inom äldreomsorgen i sina arbetsuppgifter samt myndigheter i sina nödvändiga tjänsteuppgifter
 • transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i sina arbetsuppgifter
 • diplomater, anställda i internationella organisationer, militärpersonal och biståndsorganisationers personal i sina arbetsuppgifter
 • statsrepresentanter som deltar i internationella förhandlingar och personer från internationella organisationer som deltar i arbetet
 • personer som reser med finländskt uppehållstillstånd
 • personer i behov av internationellt skydd eller som annars reser av humanitära skäl
 • tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl
 • övrig nödvändig och motiverad trafik (till exempel representanter för utländska medier, transittrafik i den ordinarie trafiken på flygplatsen, en fastighet, en bostad eller en fritidsbostad i Finland samt inresa i landet för en familjemedlem till en finsk medborgare bosatt utomlands).

Tvingande skäl utvärderas skilt för varje fall under gränskontrollen som utförs av gränsbevakningsmyndigheten.

Information om vaccin mot coronaviruset och covid-19-test

Notera dock att alla till Finland inresande ändå omfattas av de skyldigheter som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar. Du ska bekanta dig med hälsomyndigheternas anvisningar före ankomsten i Finland. Bekanta dig med de aktuella hälsosäkerhetsanvisningarna på THL:s hemsida.

 

5. Inresa från andra länder och områden

Denna sektion gäller inresa från alla de länder och områden som inte nämnts i sektionerna ovan, till exempel Ryssland, Förenade Kungariket, Förenta staterna och Turkiet. 

Vilka är villkoren för inresa?

Inresa till Finland kräver att personen uppvisar följande:

 • ett intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 och det har gått minst 7 dagar sedan den senaste vaccinationen eller
 • ett intyg över genomliden coronavirussjukdom och har fått ett godkänt covid-19-vaccin (likställt med en komplett covid-19-vaccinationsserie, måste visas på ett enda intyg) eller 
 • EU:s digitala corona-certifikat för covid-19-sjukdomen för mindre än sex månader sedan 
 • Utöver ovanstående krav ska en person visa upp ett intyg om ett negativt covid-19-test utfört högst 48 timmar före inresa till Finland. PCR- eller antigentest godkänns som ett testresultat. 
 • Dessa krav gäller personer som är födda 2006 eller tidigare. 

Förutnämnda krav gäller inte finska medborgare, utlänningar som varaktigt bor i Finland eller personer vars inresa beror på en nödvändig orsak, till exempel tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl. 

Returtrafik till Finland

 • finska medborgare och deras familjemedlemmar
 • i Finland bosatta medborgare i EU- och Schengenstater och deras familjemedlemmar
 • tredjelandsmedborgare som vistas i Finland med uppehållstillstånd.
 • Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i Finland och som omfattas av utträdesavtalet.

Returtrafik till eller via andra EU- och Schengenstater

 • medborgare i andra EU- och Schengenstater samt deras familjemedlemmar
 • tredjelandsmedborgare som bor i en annan EU- eller Schengenstat med uppehållstillstånd
 • Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i en annan EU- eller Schengenstat och som omfattas av utträdesavtalet.

Nödvändig orsak

 • arbete som är viktigt med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen och vars genomförande förutsätter arbetsprestation av en person eller personer som anländer från ett annat land och arbetet inte tål dröjsmål
 • personal inom hälso- och sjukvården och räddningsväsendet (inklusive den prehospitala akutsjukvården), yrkesutbildad personal inom äldreomsorgen i sina arbetsuppgifter samt myndigheter i sina nödvändiga tjänsteuppgifter
 • transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i sina arbetsuppgifter
 • diplomater, anställda i internationella organisationer, militärpersonal och biståndsorganisationers personal i sina arbetsuppgifter
 • statsrepresentanter som deltar i internationella förhandlingar och personer från internationella organisationer som deltar i arbetet
 • personer som reser med finländskt uppehållstillstånd
 • personer i behov av internationellt skydd eller som annars reser av humanitära skäl
 • tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl
 • övrig nödvändig och motiverad trafik (till exempel representanter för utländska medier, transittrafik i den ordinarie trafiken på flygplatsen, en fastighet, en bostad eller en fritidsbostad i Finland samt inresa i landet för en familjemedlem till en finsk medborgare bosatt utomlands).

Information om vaccin mot coronaviruset och covid-19-test

Notera dock att alla till Finland inresande ändå omfattas av de skyldigheter som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar. Du ska bekanta dig med hälsomyndigheternas anvisningar före ankomsten i Finland. Bekanta dig med de aktuella hälsosäkerhetsanvisningarna på THL:s hemsida.