Information om vaccinationer och nödvändiga intyg

Intyget över en komplett vaccinationsserie är i kraft 9 månader. Därefter krävs en boostervaccination. Efter boostervaccinationen är intyget i kraft tills vidare. Se information på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats: Resor och coronaviruspandemi.

 

Instruktioner gällande gränsövergång under coronaviruspandemin från och med den 6 juni 2022

Dessa instruktioner som följer statsrådets beslut är i kraft till och med den 30 juni 2022 (Coronarestriktionerna i trafiken över de yttre gränserna upphör den 30 juni). Det är önskvärt du bekantar dig med dessa instruktioner särskilt om du eller dina anhöriga planerar inresa till Finland.

Om du planerar en resa från Finland till utlandet ska du beakta att länder kan begränsa inresan. Kontrollera aktuella inrese- och karantänbestämmelser före resan hos myndigheterna i destinationslandet.

Enligt 9 § i grundlagen får finska medborgare inte hindras att resa in i landet, och på samma sätt har var och en rätt att lämna Finland.

Välj här vilken situation dina informationsbehov gäller så kan du gå direkt till rätt plats i anvisningen

 1. Inresa till Finland från EU och Schengenländer 
 2. Inresa från länder och områden på den gröna listan
 3. Inresa till Finland från andra länder (trafiken över de yttre gränserna)
 4. Kryssningsfartgystrafiken
 5. Preciserande tolkningsanvisningar (bl.a. specialgrupper)

Gränsbevakningsväsendet beviljar inte förhandstillstånd för inresa i landet. Beslutet om beviljande av inresa fattas alltid i samband med gränskontrollen.

 

1. Inresa till Finland från EU och Schengenländer

Till Schengenländerna hör: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Dessutom tillhör följande länder denna grupp: Andorra, Bulgaria, Cypern, Irland, Kroatien, Monaco, Rumänien, San Marino och Vatikanstaten.

Vilka är villkoren för inresa?

Det finns inga inreserestriktioner när du anländer från dessa länder. Notera dock att alla till Finland inresande ändå omfattas av de skyldigheter som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar.

Information om vaccin mot coronaviruset och covid-19-test

Notera dock att alla till Finland inresande ändå omfattas av de skyldigheter som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar. Du ska bekanta dig med hälsomyndigheternas anvisningar före ankomsten i Finland. Bekanta dig med de aktuella hälsosäkerhetsanvisningarna på THL:s hemsida.

 

2. Inresa från länder och områden på den gröna listan

Vilka länder och områden hör till den gröna listan?

Följande länder och områden hör till den gröna listan: Bahrain, Chile, Colombia, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indonesia, Kuwait, Macao, Nya Zeeland, Peru, Qatar, Ruanda, Saudiarabien, Sydkorea, Taiwan och Uruguay.

Vilka är villkoren för inresa?

För invånare från dessa länder och områden finns det inga inreserestriktioner när du anländer från dessa länder och områden. Notera dock att alla till Finland inresande ändå omfattas av de skyldigheter som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar. 

Information om vaccin mot coronaviruset och covid-19-test

Notera dock att alla till Finland inresande ändå omfattas av de skyldigheter som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar. Du ska bekanta dig med hälsomyndigheternas anvisningar före ankomsten i Finland. Bekanta dig med de aktuella hälsosäkerhetsanvisningarna på THL:s hemsida.

 

3. Inresa från andra länder (trafiken över de yttre gränserna)

Denna sektion gäller inresa från alla de länder som inte nämnts i sektionen ovan, till exempel Ryssland, Förenade Kungariket, Förenta staterna och Turkiet.

Vilka är villkoren för inresa?

Inresa till Finland är tillåtet för passagerare som anländer från dessa länder om de uppfyller de allmänna villkoren för inresa och de villkoren nedan.

Inresa till Finland kräver att personen uppvisar följande:

 • ett intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 och det har gått minst 7 dagar sedan den senaste vaccinationen eller
 • ett intyg över genomliden coronavirussjukdom och har fått ett godkänt covid-19-vaccin (likställt med en komplett covid-19-vaccinationsserie, måste visas på ett enda intyg) eller 
 • EU:s digitala corona-certifikat för covid-19-sjukdomen för mindre än sex månader sedan 
 • Dessa krav gäller personer som är födda 2006 eller tidigare. 

Förutnämnda krav gäller inte finska medborgare, utlänningar som varaktigt bor i Finland (t.ex. personer som har registrerat uppehållsrätt eller med uppehållstillstånd som beviljats av Finland) eller personer vars inresa beror på en nödvändig orsak, till exempel tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl.

Nödvändig orsak att resa till Finland

 • arbete som är viktigt med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen och vars genomförande förutsätter arbetsprestation av en person eller personer som anländer från ett annat land och arbetet inte tål dröjsmål
 • personal inom hälso- och sjukvården och räddningsväsendet (inklusive den prehospitala akutsjukvården), yrkesutbildad personal inom äldreomsorgen i sina arbetsuppgifter samt myndigheter i sina nödvändiga tjänsteuppgifter
 • transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i sina arbetsuppgifter
 • diplomater, anställda i internationella organisationer, militärpersonal och biståndsorganisationers personal i sina arbetsuppgifter
 • statsrepresentanter som deltar i internationella förhandlingar och personer från internationella organisationer som deltar i arbetet
 • personer som reser med finländskt uppehållstillstånd
 • personer i behov av internationellt skydd eller som annars reser av humanitära skäl
 • tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl
 • övrig nödvändig och motiverad trafik (till exempel representanter för utländska medier, transittrafik i den ordinarie trafiken på flygplatsen, en fastighet, en bostad eller en fritidsbostad i Finland samt inresa i landet för en familjemedlem till en finsk medborgare bosatt utomlands).

Om du reser in i landet för en nödvändig orsak, kan minderåriga som reser i samma resesällskap med dig komma in i Finland. Minderåriga omfattas av de skyldigheter som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar, till exempel obligatoriska hälsokontroller.

Tredjelandsmedborgare, t.ex. ryska medborgare som har ett uppehållstillstånd som beviljats av en annan Schengenstat eller ett D-visum, kan passera genom Finland till det land som beviljat tillståndet.  Genomresa för en person som reser med D-visum tillåts relaterat till coronarestriktionerna endast i returtrafik (återresa av engångsnatur till det land som beviljat tillståndet). 

Det är inte möjligt att passera genom Finland till ett annat land för att till exempel träffa släktingar med ett visum som beviljats för kortvarig vistelse (C-visum).

Information om vaccin mot coronaviruset och covid-19-test

Notera dock att alla till Finland inresande ändå omfattas av de skyldigheter som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar. Du ska bekanta dig med hälsomyndigheternas anvisningar före ankomsten i Finland. Bekanta dig med de aktuella hälsosäkerhetsanvisningarna på THL:s hemsida.