Hoppa till innehåll

Vecka 49 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 12.12.2022 14.45 | Publicerad på svenska 13.12.2022 kl. 14.40
Pressmeddelande
En sjöbevakare granskar ett resedokument.

46 personer har tagits emot med stöd av flyktingkvoten – ett stort antal olika räddningsövningar på bevakningsfartyget Turva.

Helsingfors-Vanda flygplats

Vecka 49 utfördes 53 048 gränskontroller i trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 48: 52 888). I anslutning till utlänningsbestämmelserna gjordes 342 granskningar (vecka 48: 190).

Under den gångna veckan kom 172 personer med ryskt pass till gränsövergångsstället vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 48: 208) och 233 personer lämnade landet (vecka 48: 189). 

Under veckan mottogs dagligen flera personer, sammanlagt 46 personer, som har fått uppehållstillstånd i Finland på basis av den årliga flyktingkvoten eller på grund av familjeband och som nu reste in i landet första gången. 

Helsingfors hamn

Hamnens gränskontrollenhet utförde under veckan övervakning av frakthamnar, områden, utlänningar samt vägtrafik i sjöbevakningssektionens övervakningsområde och i Helsingfors hamnar. Dessutom deltog hamnpatrullen tillsammans med regionförvaltningsverket i ett övervakningsuppdrag i Ingå hamn.

Under vecka 49 gjordes 71 granskningar i anslutning till övervakningen av utlänningar i Helsingfors hamnar (vecka 48: 87). I samband med granskningarna påträffades fem (vecka 48: 3) efterlysta personer. 

Avvisningar, nekad inresa, asylansökningar och tillfälligt skydd

Vecka 49 avvisade sjöbevakningssektionen fyra personer vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 48: 2) och tre personer nekades inresa (vecka 48: 0). Åtta asylansökningar (vecka 48: 2) och nio ansökningar om tillfälligt skydd togs emot (vecka 48: 0).

Sjöbevakningssektionen inledde fyra nya förundersökningar

Vecka 49 inleddes fyra nya förundersökningar vid bevakningssektionen (vecka 48:6). Fyra av dessa (vecka 48:4) var summariska. Brottsbenämningarna var ordnande av olaglig inresa och utlänningsförseelse.

Dokumentutredning 

Dokumentutredningsgruppen upptäckte ett (1) oriktigt dokument i samband med ett (1) fall vecka 49.

Uppdrag på havet

Beträffande sjöräddning var den gångna veckan normal för årstiden. Antalet sjöräddningsuppdrag har som normalt minskat när vintern gjort sitt intåg. Skyddade inre vikar och småbåtshamnar har till största delen redan istäcke. 

Vecka 49 utfördes sammanlagt sex (vecka 48: 3) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. Veckans allvarligaste händelse inträffade i Helsingfors när en självdestruktiv person hoppade i vattnet från stranden. Personen hade gripit tag i den livboj som en utomstående hade kastat och räddningsverkets personal lyfte upp personen ur vattnet 

Övningar på bevakningsfartyget Turva

Vecka 49 gjordes ett stort antal olika räddningsövningar. På bevakningsfartyget Turva övade man tillsammans med MIRG-gruppen (Maritime Incident Response Groups) olika uppgifter på fartyget i tre dagar. På fartyget pågick samtidigt en kurs i kemikaliebekämpning och arbetarskydd. Deltagarna var med i en del av övningarna. Dessutom övade man under veckan samarbete med en sjöräddningshelikopter (landning på däck, vinschning, lufttankning). Fartygets personal övade på att använda räddningsflotten MOR i räddningsuppdrag. 

Internationellt samarbete

Fyra tjänstemän från Helsingfors gränskontrollavdelning deltar för närvarande i olika Frontexinsatser i Italien, Tjeckien, Österrike och Portugal. Fyra tjänstemän från andra Frontexmedlemsstater, Grekland, Italien, Slovenien och Holland, arbetade likaså vid gränskontrollavdelningen under verksamhetsveckan. Under veckan gjorde två av Frontex övervakare av de grundläggande rättigheterna och deras chefer sig förtrogna med verksamheten vid Helsingfors gränskontrollavdelning och talade med avdelningens Frontextjänstemän. Inga brister observerades. Övervakarna var nöjda med observationerna och särskilt imponerade av det kunnande som gränskontrollanterna i primärkontrollen uppvisade och deras förmåga att berätta om sitt arbete.

Raja – pressmeddelande