Hoppa till innehåll

Vecka 47 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 28.11.2022 12.00 | Publicerad på svenska 2.12.2022 kl. 8.21
Pressmeddelande

Antalet uppdrag normalt för årstiden.

Helsingfors-Vanda flygplats

Vecka 47 utfördes 48 908 gränskontroller i trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 46: 50 780). I anslutning till utlänningsbestämmelserna gjordes 195 granskningar (vecka 46: 133).

Under den gångna veckan kom 227 personer med ryskt pass till gränsövergångsstället vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 46: 256) och 268 personer lämnade landet (vecka 46: 244). 

Helsingfors hamn

Under vecka 47 gjordes 127 granskningar i anslutning till övervakningen av utlänningar i Helsingfors hamnar (vecka 46: 236). I samband med granskningarna påträffades tre (vecka 46: 5) efterlysta personer. I samband med övervakningen i Västra hamnen avslöjade hamnens gränskontrollenhet en stulen generator vars pris uppskattas överstiga 10 000 euro.

Avvisningar, nekad inresa, asylansökningar och ansökningar om tillfälligt skydd

Vecka 47 avvisade sjöbevakningssektionen fyra personer vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 46: 4). Fyra personer nekades inresa (vecka 46: 10), tio asylansökningar (vecka 46: 10) och 50 ansökningar om tillfälligt skydd togs emot (vecka 46: 37).

Sjöbevakningssektionen inledde åtta nya förundersökningar

Under vecka 47 inleddes åtta nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 46: 8), av vilka fem var summariska (vecka 46: 5). Brottsbenämningarna är bland annat riksgränsbrott och förfalskning.

Uppdrag på havet

Under veckan var sjötrafiken normal för årstiden, ett litet antal sommarstugeägare och fritidsfiskare observerades. Det finns bara ett fåtal civila båtar kvar i båthamnarna och sjöbevakningsstationerna har också börjat lägga upp sina egna öppna båtar för vintern. 

Trafiken har varit obetydlig på grund av årstiden och det kalla vattnet. Vecka 47 utfördes sammanlagt tio (vecka 46: 9) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. 

Veckans allvarligaste sjöräddningshändelse i ansvarsområdet för sjöräddning på Finska viken var en avfyrad nödraket (tre observationer) i Östra Helsingfors havsområde. I spaningarna deltog bl.a. Gränsbevakningsväsendets sjöräddningshelikopter. Under spaningarna hittades ingen som behövde hjälp.

Sjöbevakningssektionen påminner om att nödraketer som avfyras i onödan leder till att det finns färre resurser tillgängliga för dem som verkligen behöver hjälp. Dessutom är det farligt, eftersom man inte själv kan släcka nödraketer. Om de missbrukas kan de lätt orsaka en brand. Att avfyra nödraketer i onödan är också straffrättsligt en straffbar gärning. 

Internationellt samarbete

Fyra tjänstemän från Helsingfors gränskontrollavdelning deltar för närvarande i olika Frontexinsatser i Italien, Tjeckien och på Cypern. Tre tjänstemän från andra Frontexmedlemsstater, Grekland, Italien och Slovenien, arbetade likaså vid gränskontrollavdelningen under verksamhetsveckan.

Raja – pressmeddelande