Hoppa till innehåll

Vecka 45 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 14.11.2022 16.05 | Publicerad på svenska 15.11.2022 kl. 13.34
Pressmeddelande
Det skadade randmärket Ingå 6.

En hektisk vecka för övervakningsgruppen – randmärket Ingå 6 skadades när ett fraktfartyg kolliderade med det.

Helsingfors-Vanda flygplats

Vecka 45 utfördes 51 059 gränskontroller i trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 44: 53 508). I anslutning till utlänningsbestämmelserna gjordes 211 granskningar (vecka 44: 711).

Under den gångna veckan kom 344 personer med ryskt pass till gränsövergångsstället vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 44: 347) och 316 personer lämnade landet (vecka 44: 360). 

För Helsingfors gränskontrollavdelnings övervakningsgrupp var veckan mer hektisk än normalt. Gruppen sysselsattes bland annat av många handräckningsuppdrag för brottsutredningen, polisen och brottspåföljdsverket. Övervakningsgruppens patrull hjälpte också polisen att isolera området i ett fall där en utländsk person skar sig med en kniv och polisen övermannat honom med ett elchockvapen.

Helsingfors hamn

Under veckan utförde hamnens gränskontrollenhet skärpt övervakning av utlänningar och upprätthöll lägesbilden i hamnarna. Under vecka 45 gjordes 80 granskningar i anslutning till övervakningen av utlänningar i Helsingfors hamnar (vecka 44: 311). I samband med granskningarna påträffades fem (vecka 44: 4) efterlysta personer. 

Från torsdag till söndag deltog hamnens gränskontrollenhet i övervakningen av utlänningar i samarbete med polisinrättningen i Helsingfors, Regionförvaltningsverket och Migrationsverket. Övervakningen utfördes på arbetsplatser där utlänningar arbetar och omfattade också efterspaning av efterlysta utlänningar.  

Avvisningar, nekad inresa, asylansökningar och ansökningar om tillfälligt skydd

Vecka 45 nekade Finska vikens sjöbevakningssektion sex personer inresa vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 44: 6), åtta asylansökningar (vecka 44: 11) och 21 ansökningar om tillfälligt skydd togs emot (vecka 44: 24).

Sjöbevakningssektionen inledde fyra nya förundersökningar

Under vecka 45 inleddes fyra nya förundersökningar vid bevakningssektionen (vecka 44: 12), av vilka fyra var summariska (vecka 44: 6). Brottsbenämningen var utlänningsförseelse.

Randmärket Ingå 6 skadades när ett fraktfartyg kolliderade med det 

Beträffande sjöräddningsverksamheten och annan räddningsverksamhet var den gångna veckan lugn. Antalet sjöräddningsuppdrag minskar som vanligt när det blir kallare på hösten. Fritidsbåtstrafiken var obetydlig då största delen av båtarna har lagts upp för vintern. För bevakningsfartyget Turva var veckan livlig i fråga om den operativa verksamheten och övningsverksamheten. Fartyget patrullerade under veckan i havsområdet mellan Helsingfors och Borgå.

Veckans allvarligaste händelse inträffade när fraktfartyget MV Friendland kolliderade med randmärket Ingå 6. Orsaken till kollisionen var ett fel i autopilotens styrsystem. Fartyget vände inte vid den inprogrammerade vändpunkten och färdriktningen kunde inte ändras ens manuellt. Patrullen från bevakningsfartyget Turva besökte fartyget. Alkohol var inte en faktor i olyckan. Efter granskningarna fortsatte fartyget på egen hand. Randmärket skadades vid kollisionen. 

Vecka 45 utfördes sammanlagt åtta (vecka 44: 16) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. 

Internationellt samarbete

Specialbåtgruppen vid Finska vikens 5:e beredskapspluton deltog under veckan i en övning i Sverige tillsammans med Kustbevakningen (KBV).

Förenta staternas kustbevaknings (U.S. Coast Guard) fartyg National Security Cutter (NSC) Hamilton (WMSL- 753) besökte Östersjön och Finland 3–8.11.2022. 

Helsingfors gränskontrollavdelning hade fyra (4) tjänstemän i olika Frontexoperationer i Italien och Tjeckien.

Raja – pressmeddelande