Hoppa till innehåll

Vecka 43 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 31.10.2022 14.37 | Publicerad på svenska 2.11.2022 kl. 9.51
Pressmeddelande
Två dykare dyker i en våtklocka i havets djup.

Antalet asylansökningar och ansökningar om tillfälligt skydd ökar.

Helsingfors-Vanda flygplats

Vecka 43 utfördes 60 183 gränskontroller i trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 42: 64 871). 80 granskningar gjordes i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 42: 42).

Under den gångna veckan kom 250 personer med ryskt pass till gränsövergångsstället på Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 42: 222) och 554 personer lämnade landet (vecka 42: 379). 

Helsingfors hamn

Under vecka 43 gjordes 187 granskningar i anslutning till övervakningen av utlänningar i Helsingfors hamnar (vecka 42: 311). I samband med granskningarna påträffades åtta (vecka 42: 4) efterlysta personer.

Vecka 43 anlände sammanlagt 2308 ukrainare till Helsingfors hamnar (vecka 42: 2 113) och 2 157 lämnade landet via hamnarna (vecka 42: 2 142). Sammanlagt 811 ryska medborgare (situationen den 29 oktober) anlände (vecka 42: 827) och 861 avreste (vecka 42: 899). 

Avvisningar, nekad inresa, asylansökningar och ansökningar om tillfälligt skydd

Vecka 43 avvisade Finska vikens sjöbevakningssektion två personer vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 42: 5). En person nekades inresa (vecka 42: 5), 14 asylansökningar (vecka 42: 3) och 40 ansökningar om tillfälligt skydd togs emot (vecka 42: 7).

Sjöbevakningssektionen inledde 18 nya förundersökningar

Under vecka 43 inleddes 18 nya förundersökningar vid bevakningssektionen (vecka 42: 13), av vilka 11 var summariska (vecka 42: 10). Brottsbenämningar var bland annat ordnande av olaglig inresa, brott mot inreseförbud, riksgränsbrott, innehav av förfalskningsmaterial, lindrigt skjutvapenbrott, detektorförseelse samt fordonsförseelse.

Antalet uppdrag till havs minskar

Beträffande sjöräddningsverksamheten och annan räddningsverksamhet var antalet uppdrag under den gångna veckan normalt med tanke på årstiden. I takt med att hösten blir kallare verkar trenden för antalet sjöräddningar vara på nedgång. Veckans viktigaste händelse kan anses vara en situation där en äldre kvinna räddades norr om Hangö då hon hade förlorat sina åror när hon rörde sig till havs. Efter att ha kämpat mot omständigheterna ett par timmar ringde kvinnan på hjälp när hon började tappa krafterna. Båten befann sig då på en grynna vid stranden där kvinnan försökte förhindra båten från att gå sönder. Sjöbevakningssektionen lokaliserade henne och fick henne och båten i land. 

Vecka 43 utfördes sammanlagt 13 (vecka 42: 19) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. 

Övrig verksamhet

På torsdagen ordnade Kotka sjöbevakningsenhet vid Finska vikens sjöbevakningssektion en övning i bekämpning av miljöskador utanför Kotka, där man övade på att dra en tung oljebom. I övningen deltog förutom sjöbevakningssektionen två fartyg från Kymmenedalens räddningsverk, avtalsfartyget Grisslan och sjöräddningsföreningens fartyg.

Under veckan ordnades ett dykarläger i Lappvik. I lägret deltog förutom dykare från Finska vikens sjöbevakningssektion även fyra dykare från Västra Finlands sjöbevakningssektion och representanter för Centret för dykmedicin vid Försvarsmakten. Under lägret utfördes dykningar med bevakningsfartyget Turvas våtklocka medan fartyget var förtöjt vid kajen.

Raja – pressmeddelande