Hoppa till innehåll

Vecka 41 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 17.10.2022 11.56 | Publicerad på svenska 18.10.2022 kl. 15.21
Pressmeddelande
Två patrullbåtar bredvid varandra på havet.

Gränskontroller och 13 nya förundersökningar.

Helsingfors-Vanda flygplats

Vecka 41 utfördes 61 521 gränskontroller i trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 40: 57 776). 335 granskningar gjordes i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 40: 22).

Under den gångna veckan kom 409 personer med ryskt pass till gränsövergångsstället på Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 40: 371) och 336 personer lämnade landet (vecka 40: 559). 

Helsingfors hamn

Under vecka 41 gjordes 150 granskningar i anslutning till övervakningen av utlänningar i Helsingfors hamnar (vecka 40: 213). I samband med granskningarna påträffades en asylsökande och sex (vecka 40: 6) efterlysta personer. Dessutom påträffades två personer som hade ett gällande inreseförbud för Finland.

Vecka 41 anlände sammanlagt 1848 ukrainare till Helsingfors hamnar (vecka 40: 2 119) och 2 152 lämnade landet via hamnarna (vecka 40: 2 665). Sammanlagt 791 ryska medborgare (situationen den 15 oktober) anlände (vecka 40: 888) och 1 005 avreste (vecka 40: 938). 

Avvisningar, nekad inresa, asylansökningar och ansökningar om tillfälligt skydd

Vecka 41 avvisade Finska vikens sjöbevakningssektion fem personer vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 40: 4). Sju personer nekades inresa (vecka 40: 3), åtta asylansökningar (vecka 40: 5) och tre ansökningar om tillfälligt skydd togs emot (vecka 40: 2).

Sjöbevakningssektionen inledde 13 nya förundersökningar

Under vecka 41 inleddes 13 nya förundersökningar vid bevakningssektionen (vecka 40: 4), av vilka nio var summariska (vecka 40: 3). Brottsbenämningarna var bland annat grovt ordnande av olaglig inresa, ordnande av olaglig inresa och lämnande av oriktiga personuppgifter.

Fritidsbåttrafiken på havet på samma nivå som föregående vecka

Antalet sjöräddningsuppdrag och andra räddningsuppdrag var i sin helhet på samma nivå som föregående vecka.

Vecka 41 utfördes sammanlagt 10 (vecka 40: 11) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. 

Raja – pressmeddelande