Hoppa till innehåll

Vecka 40 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 10.10.2022 14.17 | Publicerad på svenska 11.10.2022 kl. 14.08
Pressmeddelande
Informationsskylt på flygplatsen.

Gränskontroller och internationellt samarbete.

Helsingfors-Vanda flygplats

Vecka 40 utfördes 57 776 gränskontroller i trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 39: 62 005). 22 granskningar gjordes i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 39: 227).

Under den gångna veckan kom 371 personer med ryskt pass till gränsövergångsstället på Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 39: 596) och 559 personer lämnade landet (vecka 39: 1 803). 

Helsingfors hamn

Under vecka 40 gjordes 213 granskningar i anslutning till övervakningen av utlänningar i Helsingfors hamnar (vecka 39: 274). I samband med granskningarna påträffades sex (vecka 39: 5) efterlysta personer och en (vecka 39: 5) SIS-anmäld. 

Vecka 40 anlände sammanlagt 2 119 ukrainare till Helsingfors hamnar (vecka 39: 2 152) och 2 665 lämnade landet via hamnarna (vecka 39: 2 448). Sammanlagt 888 ryska medborgare (situationen den 8 oktober) anlände (vecka 39: 1 009) och 938 avreste (vecka 39: 2 539). 

Avvisningar, nekad inresa, asylansökningar och ansökningar om tillfälligt skydd

Vecka 40 avvisade Finska vikens sjöbevakningssektion fyra personer vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 39: 4). Tre personer nekades inresa (vecka 39: 7), fem asylansökningar (vecka 39: 15) och två ansökningar om tillfälligt skydd togs emot (vecka 39: 2).

Sjöbevakningssektionen inledde fyra nya förundersökningar

En patrullbåt i sjögång.

Under vecka 40 inleddes fyra nya förundersökningar vid bevakningssektionen (vecka 39: 11), av vilka tre var summariska. 

Fritidsbåtstrafiken på havet avtar

Beträffande sjöräddningsverksamheten och annan räddningsverksamhet var antalet händelser mindre under den gångna veckan än föregående vecka. 

Vecka 40 utfördes sammanlagt 11 (vecka 39: 21) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. Den allvarligaste situationen orsakades av ett fraktfartygs blackoutsituation utanför Nordsjö.

Internationellt samarbete 

Tjänstemän från Helsingfors gränskontrollavdelning har deltagit i Frontexinsatser under veckan. Vid gränskontrollavdelningen inledde tre tjänstemän från Frontex sitt arbete. Dessutom var en tjänsteman vid den marina enheten i tjänstemannautbyte i Estland.

Raja – pressmeddelande