Hoppa till innehåll

Vecka 38 vid Finska vikens sjöbevakningssektion: livligt för årstiden på havet

Utgivningsdatum 26.9.2022 15.37 | Publicerad på svenska 27.9.2022 kl. 13.48
Pressmeddelande
Gränsbevakningsväsendets bil har stannat bredvid Silja Europa i hamnen.

Till följd av den partiella mobiliseringen som utlysts i Ryssland ökade antalet ryska transitpassagerare i den avgående trafiken vid yttre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats. Liknande observationer gjordes också i Helsingfors hamnar i fartygstrafiken till Estland. Annars har den partiella mobiliseringen inte påverkat verksamheten vid Finska vikens sjöbevakningssektion.

Helsingfors-Vanda flygplats

Vecka 38 utfördes 60 533 gränskontroller i trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 37: 61 070) och 1 436 granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 37: 432).

Helsingfors hamn

Under veckan kom 5 kryssningsfartyg till Helsingfors hamnar (vecka 37: 7). Bland besättningsmedlemmarna utfördes sammanlagt 31 (vecka 37: 27) gränskontroller och 6 (vecka 37: 8) visum beviljades. Förutom gränskontrolluppdragen som gällde kryssningsfartyg hade hamnens gränskontrollenhet alltjämt skärpt övervakning av utlänningar i Helsingfors hamnar och upprätthöll lägesbilden. 189 granskningar gjordes i anslutning till övervakningen av utlänningar (vecka 37: 193).

Avvisningar, nekad inresa och asylansökningar

Vecka 38 avvisade Finska vikens sjöbevakningssektion fyra personer vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 37: 1). Fem personer nekades inresa (vecka 37: 2). 16 asylansökningar togs emot (vecka 37: 14). Fyra ansökningar om tillfälligt skydd togs emot (veck 37: 14).

Sjöbevakningssektionen inledde 5 nya förundersökningar

Under veckan inleddes fem nya förundersökningar vid bevakningssektionen (vecka 37: 17) och två husrannsakningar företogs. Brottsbenämningarna var bland annat ordnande av olaglig inresa, lämnande av oriktiga personuppgifter, sjötrafikbrott, underlåtenhet att iaktta gott sjömansskap och äventyrande av trafiksäkerheten.

Veckan var livlig för årstiden på havet

I sjöbevakningssektionens område gjordes under veckan sammanlagt 30 (vecka 37: 15) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. Det största sjöräddningsuppdraget under den gångna veckan gällde en brand på ett oljefartyg i Estlands sjöräddningsansvarsområde utanför Porkala. 

Reservister på väg till övningar tillsammans med sjöbevakare.

Övningar och verksamhet inom bekämpning av miljöskador

Den viktigaste händelsen under veckan var Finska vikens sjöbevakningssektions repetitionsövning som ordnades på östra Finska viken. Övningen var en del av marinens övning Vihma22. Reservisterna övades i att vara sjöbevakningskompaniets ledningspersonal och underhållspersonal. I samband med övningen utfördes också båtskjutningar med luftvärnsmaskingevär. Övningen förlöpte enligt planen.

I början av veckan deltog Kotka sjöbevakningsstation i övervakningen av sjöfartssäkerheten som en del av polisens lägesorganisation när ett ryskt gasfartyg besökte LNG-terminalen i Fredrikshamn. Fartygets systerfartyg hade föregående vecka utsatts för störningar av miljöaktivister i Sverige och Torneå. Besöket i Kotka genomfördes utan störningar.

Raja – pressmeddelande