Hoppa till innehåll

Vecka 30 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 1.8.2022 13.14 | Publicerad på svenska 2.8.2022 kl. 10.07
Pressmeddelande
Ett havslandskap fotograferat från en vattenskoter.

En lugn sommarvecka på havet – sjöbevakningssektionen presenterade sin verksamhet på Kotka Havsdagar

Helsingfors-Vanda flygplats

Förra veckan utfördes 71 896 gränskontroller i trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 29: 71 027) och nio granskningar gjordes i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 29: 258).

Helsingfors hamn

Hamnens gränskontrollenhet vid Finska vikens sjöbevakningssektion hade alltjämt skärpt övervakning av utlänningar och upprätthöll lägesbilden. Antalet granskningar som gällde utlänningsbestämmelserna uppgick till 358 (vecka 29: 260). Under veckan kom åtta kryssningsfartyg till Helsingfors hamnar (vecka 29: 18). Bland besättningsmedlemmarna utfördes 141 (vecka 29: 131) gränskontroller och 32 (vecka 29: 42) visum beviljades.

Hamnens gränskontrollenhet observerade inga nämnvärda förändringar i gränstrafiken generellt under den gångna veckan. Semesterperioden pågår dock klart för trafikens del och fartygen och hamnanläggningarna fylldes av turister. Nästa vecka väntas sju kryssningsfartyg till Helsingfors hamnar. 

Avvisningar, nekad inresa och asylansökningar

Vecka 30 avvisade Finska vikens sjöbevakningssektion en person vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 29: 3). Ingen nekades inresa (vecka 29: 0). 12 asylansökningar togs emot (vecka 29: 2). 

Sjöbevakningssektionen inledde 18 nya förundersökningar

Vid sjöbevakningssektionen inleddes 18 nya förundersökningar under veckan (vecka 29: 32), av vilka 13 var summariska (vecka 29: 24). Brottsbenämningarna var ordnande av olaglig inresa, förfalskning, fylleri i sjötrafik, riksgränsbrott, lindrigt riksgränsbrott, sjötrafikbrott, fordonsförseelse och utlänningsförseelse. 

Det ostadiga vädret på havet påverkade antalet uppdrag

Vecka 30 utfördes sammanlagt 46 (vecka 29: 75) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. Det ostadiga och tämligen kalla vädret påverkade antalet uppdrag och sjötrafiken var lugnare än föregående vecka trots att det ordnades flera olika evenemang. Sjötrafiken varierade dock klart mellan olika områden. Vattenskotrarna sysselsatte polisen alltjämt både i fråga om fortkörning och vattenskotrar som vält. 


I bevakningssektionens område ordnades under den gångna veckan en deltävling som hörde till eFoilaus världscup i Porkala. I Gäddviken ordnades Vinfest och i Kotka Havsdagar. I samband med Havsdagarna ordnades också förevisning av båtar utanför Vellamo i Kotka stamhamn. 
Människor utanför Gränsbevakningsväsendets tält och en kustbevakningsbåt i Kotka stamhamn.

Raja – pressmeddelande