Hoppa till innehåll

Vecka 27 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 12.7.2021 14.18 | Publicerad på svenska 13.7.2021 kl. 10.51
Pressmeddelande

I enlighet med statsrådets beslut fortsätter Finska vikens sjöbevakningssektion att verkställa kontrollen vid de inre gränserna fram till den 25 juli 2021 samt att begränsa trafiken över gränserna fram till den 22 augusti 2021.

Passagerartrafiken och antalet gränskontroller ökade måttligt i Helsingfors hamn

Tyngdpunkten i Finska vikens sjöbevakningssektions gränskontrollverksamhet ligger i Helsingfors hamn till följd av den återinförda kontrollen vid de inre gränserna och begränsningarna av gränstrafiken. Under veckan kom sammanlagt 43 607 personer från Tyskland in i Finland via Helsingfors hamn (vecka 26: 41 766). Utredningen av förutsättningarna för inresa i gränskontrollen och beredningen av avvisningsbeslut sysselsatte i hög grad hamnens gränskontrollenhet vid Finska vikens sjöbevakningssektion. Finska vikens sjöbevakningssektion avvisade sammanlagt 27 utländska medborgare i Helsingfors hamn vecka 27 (vecka 26: 38). De vanligaste avvisningsgrunderna var att det arbetstillstånd som krävs saknades samt hot mot folkhälsan.

En gränsbevakare med ansiktsskydd står bredvid en bil i hamnen och granskar resedokumentet.

Finska vikens sjöbevakningssektion fortsatte att informera passagerare i hamnen i Tallinn

Gränsbevakningsmännen vid Finska vikens sjöbevakningssektion fortsatte att informera passagerarna i hamnen i Tallinn om de gällande förutsättningarna för inresa i Finland. Vecka 27 avstod 20 personer (vecka 26: 18) på basis av informationen från sina planer att resa till Finland eller beslutade att flytta fram sin resa. Informationen till passagerarna gör gränskontrollerna i Helsingfors hamn smidigare och antalet avvisningar minskar.

Inga stora förändringar i antalet gränskontroller vid Helsingfors-Vanda flygplats

Vid Helsingfors-Vanda flygplats underkastades sammanlagt 22 731 passagerare gränskontroll vecka 27 (vecka 26: 21885). Antalet passagerare som reste in i Finland via Helsingfors-Vanda flygplats från länder utanför Schengenområdet uppgick till 7 027 personer (vecka 26: 7 104). Vid Helsingfors-Vanda flygplats utfördes sammanlagt 12 641 gränskontroller i trafiken över den yttre gränsen (vecka 26: 12 844). Från andra Schengenländer reste 10 090 personer in i Finland via Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 26: 9 041).

Helsingfors gränskontrollavdelning vid Finska vikens sjöbevakningssektion avvisade sammanlagt 25 personer i trafiken över de inre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 27 (vecka 26: 26). I gränskontrollerna av trafiken över de yttre gränserna nekades tio personer inresa (vecka 26: 9). 12 asylansökningar togs emot (vecka 26: 0).

Ett stort antal sjöräddnings- och biståndsuppdrag

Vecka 27 utförde Finska vikens sjöbevakningssektion sammanlagt 81 sjöräddnings-, bistånds- och handräckningsuppdrag i havsområdet (vecka 26: 51). Anmälningarna som medborgare skickat in har i första hand gällt vattenskoterförare som kör för fort och fritidsbåtförare som inte bryr sig om sjötrafikreglerna. Till all lycka har allvarliga olyckor ändå undvikits. Sjöbevakningssektionen påminner om att en lämplig situationshastighet och hänsyn till andra som rör sig på vattnet är viktiga faktorer för att sjöfarten ska vara säker.

Två gränsbevakare kör båt och iakttar båtförare som rör sig på havet.

Brottsbekämpning är en del av gränssäkerheten

Vecka 27 inleddes 27 nya förundersökningar vid Finska vikens sjöbevakningssektion (vecka 26: 38). Brottsbenämningarna var bland annat grovt äventyrande av trafiksäkerheten, förfalskning, riksgränsbrott, fylleri i sjötrafik och innehav av förfalskningsmaterial.

Handräckning ges fortfarande till hälsovårdsmyndigheterna i Helsingfors och Vanda

Vid sidan av sina gränskontrolluppgifter stöder Finska vikens sjöbevakningssektion dagligen Helsingfors och Vanda i de obligatoriska hälsokontrollerna i Helsingfors hamn och vid Helsingfors-Vanda flygplats. Sjöbevakningssektionen övervakar bland annat den allmänna ordningen och säkerheten vid de ställen där hälsokontrollerna utförs samt vidtar nödvändiga fortsatta åtgärder om passagerare som reser in i Finland försöker undvika de obligatoriska hälsokontrollerna. Handräckning ges åtminstone fram till den 25 juli 2021.

Finska vikens sjöbevakningssektion Raja – pressmeddelande