Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 27

Julkaisuajankohta 8.7.2024 15.06
Tiedote
Purjelaivoja Kustaanmiekan läheisyydessä.

Tuulinen sää vähensi vesiliikenteen määrää.

Rajatarkastukset ja merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Rajatarkastusten määrä on pysynyt ennallaan. Ulkomaalaissäännöksiin liittyvien tarkastusten määrä laski huomattavasti edelliseen viikkoon verrattuna. Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 27 aikana 83 930 (vko 26: 86 197) rajatarkastusta ja 11 (vko 26: 601) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. Tarkastuksissa kohdattiin 27 etsintäkuulutettua henkilöä.

Viikon 27 aikana sataman rajatarkastusyksikkö suoritti rahtisatamavalvontaa ja ulkomaalais- ja tieliikennevalvontaa. Toimintaviikon 27 aikana tehtiin 191 (vko 26: 225) ulkomaalaisvalvontaan liittyvää tarkastusta. Valvonnassa havaittiin seitsemän etsintäkuulutettua henkilöä. Lisäksi yksikkö suoritti risteilyalusten rajatarkastuksia Helsingin satamassa. 

Viikolla 27 Suomenlahden merivartiosto otti vastaan kuusi (vko 26: 6) turvapaikkahakemusta. Käännyttämisiä tai pääsyn epäämisiä tehtiin seitsemän (vko 26: 3).

Merivartiostossa 17 esitutkintaa

Viikon 27 aikana esitutkintojen määrä laski hieman edelliseen viikkoon nähden. Viikon aikana aloitettiin 17 uutta esitutkintaa (vko 26: 20). Rikosnimikkeinä oli mm. laittoman maahantulon järjestäminen, valtionrajarikos, väärennys, maahantulokiellon rikkominen ja vesiliikennejuopumus.

Meripelastustehtävien määrä maltillinen yleisötapahtumista huolimatta

Vartioston alueella järjestettiin useita ennalta suunniteltuja tapahtumia. Suurimmat olivat Tall Ships 
Races Helsingissä ja Hangon regatta. Viikonlopun epävakainen sää ja navakka tuuli vaikuttivat vähentävästi liikkeellä olleiden huviveneiden määrään useista yleisötapahtumista huolimatta. Viikon 27 aikana oli yhteensä 42 (vko 26: 60) meripelastus-, avustus-, ja osallistumista toisen viranomaisen tehtävään. 

Meripelastuksen vakavin onnettomuus tapahtui Sipoossa, missä kaksi moottorivenettä törmäsivät toisiinsa. Sivullisten apu ja hyvä tuuri pelastivat osalliset isommilta vahingoilta.

Muut tehtävät

Poliisilta saatiin pyyntö käydä tarkistamassa Hangon eteläpuolella, Linnskärin luodolla oleva mahdollinen sotilasräjähde. Poliisin asiantuntijalta saadun lausunnon mukaan kyseessä oli vaaraton kranaatin peräosa. Ammuksen jäännökset hävitettiin asianmukaisella tavalla.

 

Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.

Ulkomaalaislain mukaiset maahantulon edellytykset on täytyttävä myös maassa oleskellessa. Käännyttämisasia saattaa tulla vireille rajatarkastusviranomaisen suorittaman maahantulo- tai maastalähtötarkastuksen, rikostutkinnan tai ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä. 

Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.

Raja - tiedote