Hoppa till innehåll

Vecka 26 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 1.7.2024 13.41 | Publicerad på svenska 2.7.2024 kl. 14.22
Pressmeddelande
Tre sjöbevakare i förarhytten på en patrullbåt.

Sjöräddningens mest hektiska vecka i år.

Gränskontroller och utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Antal gränskontroller har förblivit oförändrade. Antalet inspektioner i anslutning till utlänningsbestämmelserna ökade betydligt jämfört med föregående vecka. Under vecka 26 utfördes i trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats 86 197 (vecka 25: 80 278) gränskontroller och 601 (vecka 25: 11) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. Vid granskningarna påträffades 27 efterlysta personer.

Under vecka 26 utförde hamnens gränskontrollenhet övervakning av frakthamnar samt övervakning av utlänningar och vägtrafiken. Under verksamhetsvecka 26 gjordes 225 (vecka 25: 192) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. Under övervakningen påträffades fem efterlysta personer. Dessutom utförde enheten gränskontroller av kryssningsfartyg i Helsingfors hamn. 

Vecka 26 tog Finska vikens sjöbevakningssektion emot 6 (vecka 25: 5) asylansökningar. Tre personer avvisades eller nekades inresa (vecka 25: 6).

Sjöbevakningssektionen inledde 20 förundersökningar

Under vecka 26 minskade antalet förundersökningar något jämfört med föregående vecka. Under veckan inleddes 20 nya förundersökningar (vecka 25: 25). Brottsbenämningarna var lämnande av oriktiga personuppgifter, riksgränsbrott, ordnande av olaglig inresa, fylleri i sjötrafik, innehav av förfalskningsmaterial, förfalskning, äventyrande av trafiksäkerheten, förande av fortskaffningsmedel utan behörighet, sjötrafikbrott och utlänningsförseelse.

Årets hittills häktigaste vecka ur sjöräddningens synvinkel

Sjöbevakningssektionen sysselsattes av båtförare med maskinfel och som stött på grund. På lördagen efter att vinden ökade utfördes olika uppdrag i anslutning till att båtar gick sönder och sjönk. Vecka 26 utfördes sammanlagt 60 (vecka 25: 45) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltagit i. 

Sjöräddningens allvarligaste olycka inträffade på torsdagen när en mahognybåt som lämnade varvet i Kotka började ta in vatten. När patrullen anlände till platsen hade fartyget redan 25 cm vatten ombord. Fartyget skulle ha sjunkit utan insatser från patrullen från Borgå sjöbevakningsstation som var i närheten.

Resultat av brottsbekämpningen

Helsingfors tingsrätt meddelade en dom om grovt ordnande av olaglig inresa som undersöktes av bevakningssektionen och där gärningsmännen som bodde i Lettland hade transporterat 163 dokumentlösa asylsökande till Tyskland via Lettland, Estland, Finland, Sverige och Danmark, som hade anlänt olagligt till Lettland från Vitryssland. Huvudgärningsmannen dömdes till ett ovillkorligt fängelsestraff på 3 år och 9 månader och hans bror till ett ovillkorligt fängelsestraff på 2 år och 3 månader.

Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Med gränskontroller avses för upprätthållande av gränssäkerheten gjorda kontroller som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Enligt utlänningslagen ska förutsättningarna för inresa uppfyllas även när man vistas i landet. Ett avvisningsärende kan börja undersökas i samband med gränskontrollmyndighetens inrese- eller utresekontroll, brottsutredning eller övervakning av utlänningar. 

Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.

Raja – pressmeddelande