Hoppa till innehåll

Vecka 25 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 24.6.2024 12.30 | Publicerad på svenska 25.6.2024 kl. 10.52
Pressmeddelande
Två sjöbevakare i båten med ryggen mot kameran. Solnedgång i bakgrunden.

Midsommaren inverkade på uppdragen

Utlänningsärenden behandlades vid sjöbevakningssektionen

Under den gångna veckan var antalet gränskontroller oförändrat och antalet granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna var betydligt mindre än föregående vecka. Under vecka 25 utfördes i trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats 80 278 (vecka 24: 80 420) gränskontroller och 11 (vecka 24: 131) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. Vid granskningarna påträffades 20 efterlysta personer.

Under vecka 25 utförde hamnens gränskontrollenhet övervakning av frakthamnar samt övervakning av utlänningar och vägtrafiken. Under verksamhetsvecka 25 gjordes 192 (vecka 24: 536) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. Den stora skillnaden jämfört med veckan innan beror på den skärpta övervakningen föregående vecka. Under övervakningen påträffades fem efterlysta personer. Dessutom utförde enheten gränskontroller av kryssningsfartyg i Helsingfors hamn. 

Vecka 25 tog Finska vikens sjöbevakningssektion emot fem (vecka 24: 6) asylansökningar. Fyra personer avvisades (vecka 24: 8) och fyra personer nekades inresa (vecka 24: 2).

Sjöbevakningssektionen inledde 25 förundersökningar

Under vecka 25 var antalet förundersökningar större än föregående vecka. Under veckan inleddes 25 nya förundersökningar (vecka 24: 14). Brottsbenämningarna var bland annat sjötrafikbrott, miljöförseelse, straffbart bruk av narkotika, ordnande av olaglig inresa, registeranteckningsbrott och riksgränsbrott.

Beträffande sjöräddning förlöpte veckan lugnt trots att sjötrafiken var livlig

Finska vikens sjöbevakningssektion hade fler uppdrag än föregående vecka och midsommaren inverkade på uppdragen. I största delen av uppdragen hade en båt förlorat styrförmågan och den vanligaste orsaken till detta var en driftstörning i motorn eller grundstötning. Vecka 25 utfördes sammanlagt 45 (vecka 24: 33) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltagit i. Generellt förlöpte midsommaren i huvudsak lugnt vid sjöbevakningssektionen, även om sjötrafiken var livlig.

Den allvarligaste olyckan beträffande sjöräddning inträffade på lördagen i Pellinge i Borgå, där en person hamnade i vattnet i samband med att båten lade i land. Läkaren konstaterade att personen var död på händelseplatsen. 

I samband med ett annat fall föddes ett barn i patrullbåten under ett akutvårdsuppdrag.

 

Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Med gränskontroller avses för upprätthållande av gränssäkerheten gjorda kontroller som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Enligt utlänningslagen ska förutsättningarna för inresa uppfyllas även när man vistas i landet. Ett avvisningsärende kan börja undersökas i samband med gränskontrollmyndighetens inrese- eller utresekontroll, brottsutredning eller övervakning av utlänningar. 

Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.

Raja – pressmeddelande