Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 25

Julkaisuajankohta 24.6.2024 12.30
Tiedote
Kaksi merivartijaa veneessä selin kohti kameraa. Taustalla auringonlasku.

Juhannuksen vaikutus näkyi tehtävissä

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Kuluneen viikon aikana rajatarkastusten määrä pysyi ennallaan ja ulkomaalaissäännöksiin liittyvien tarkastusten määrä laski huomattavasti edelliseen viikkoon verrattuna. Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 25 aikana 80 278 (vko 24: 80 420) rajatarkastusta ja 11 (vko 24: 131) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. Tarkastuksissa kohdattiin 20 etsintäkuulutettua henkilöä.

Viikon 25 aikana sataman rajatarkastusyksikkö suoritti rahtisatamavalvontaa ja ulkomaalais- ja tieliikennevalvontaa. Toimintaviikon 25 aikana tehtiin 192 (vko 24: 536) ulkomaalaisvalvontaan liittyvää tarkastusta. Suuri ero viime viikon lukuihin johtuu edellisviikon tehostetusta valvonnasta. Valvonnassa havaittiin viisi etsintäkuulutettua henkilöä. Lisäksi yksikkö suoritti risteilyalusten rajatarkastuksia Helsingin satamassa. 

Viikolla 25 Suomenlahden merivartiosto otti vastaan viisi (vko 24: 6) turvapaikkahakemusta. Käännyttämisiä tehtiin neljä (vko 24: 8) ja pääsyn epäämisiä neljä (vko 24: 2).

Merivartiostossa 25 esitutkintaa

Viikon 25 aikana esitutkintojen määrä nousi edelliseen viikkoon nähden. Viikon aikana aloitettiin 25 uutta esitutkintaa (vko 24: 14). Rikosnimikkeinä oli mm. vesiliikennerikos, ympäristörikkomus, huumausaineen käyttörikos, laittoman maahantulon järjestäminen, rekisterimerkintärikos ja valtionrajarikos.

Meripelastuksen viikko sujui rauhallisesti, vaikka vesiliikenne oli  vilkasta. 

Suomenlahden merivartiostolla oli tehtäviä edellisviikkoa enemmän ja juhannuksen vaikutus näkyi tehtävissä. Suurimman osan tehtävistä muodostivat ohjailukyvyn menettäneet alukset ja yleisin syy tälle oli moottorin käyntihäiriö tai karille ajo. Viikon 25 aikana oli yhteensä 45 (vko 24: 33) meripelastus-, avustus-, ja osallistumista toisen viranomaisen tehtävään. Yleisesti juhannus sujui merivartiostossa pääasiassa rauhallisesti, vaikka vesiliikenne olikin vilkasta.

Meripelastuksen vakavin onnettomuus tapahtui lauantaina Porvoon Pellingissä, jossa henkilö joutui rantautumisen yhteydessä veden varaan. Lääkäri totesi henkilön kuolleeksi tapahtumapaikalla. 

Toisena tapausnostona ensihoidon tehtävän yhteydessä partioveneeseen syntyi lapsi.

 

Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.

Ulkomaalaislain mukaiset maahantulon edellytykset on täytyttävä myös maassa oleskellessa. Käännyttämisasia saattaa tulla vireille rajatarkastusviranomaisen suorittaman maahantulo- tai maastalähtötarkastuksen, rikostutkinnan tai ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä. 

Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.
 

Raja - tiedote