Hoppa till innehåll

Vecka 22 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 6.6.2022 14.08 | Publicerad på svenska 8.6.2022 kl. 16.43
Pressmeddelande
En patrullbåt bogserar en haveribåt.

12 kryssningsfartyg till Helsingfors hamnar – bränslet tog slut i flera båtar på havet mitt under resan.

Helsingfors–Vanda flygplats

Antalet passagerare vid den yttre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats ökade alltjämt jämfört med föregående vecka. Vecka 22 utfördes 56 459 gränskontroller i trafiken över de yttre gränserna (vecka 21: 51 473). 383 granskningar gjordes i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 21: 126). 

Helsingfors hamn

Hamnens gränskontrollenhet vid Finska vikens sjöbevakningssektion har alltjämt utfört skärpt övervakning av utlänningar i Helsingfors hamnar. Under verksamhetsvecka 22 utfördes 180 (vecka 21: 281) granskningar som gällde övervakning av utlänningar. I samband med dessa påträffades fem (vecka 21: 4) efterlysta och en SIS-anmäld (vecka 21: 2). 

Ett kryssningsfartyg lämnar Västra hamnen.

Under vecka 22 kom 12 kryssningsfartyg till Helsingfors hamnar (vecka 21: 7). Bland besättningsmedlemmarna utfördes 45 (vecka 21: 72) gränskontroller och åtta visum beviljades (vecka 21: 19). Under övervakningen av utlänningar påträffades 366 (vecka 21: 300) ukrainska medborgare, av vilka cirka 200 (vecka 21: 150) hänvisades till polisen för att lämna in en ansökan om tillfälligt skydd.

Avvisningar, nekad inresa och asylansökningar 

Vecka 22 avvisade Finska vikens sjöbevakningssektion en person vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 21: 4). En person nekades inresa (vecka 21: 2). Tre asylansökningar togs emot (vecka 21: 3).  

Sjöbevakningssektionen inledde nio nya förundersökningar

Vid Finska vikens sjöbevakningssektion inleddes nio nya förundersökningar under verksamhetsveckan (vecka 21: 6). Brottsbenämningarna var bland annat förfalskning, riksgränsbrott, miljöförseelse, utlänningsförseelse, förande av fortskaffningsmedel utan behörighet, fylleri i sjötrafik, straffbart bruk av narkotika och lindrigt skjutvapenbrott.

Bränslet tog slut i flera båtar på havet mitt under resan

Beträffande sjöräddning syntes sommarstarten på Finska viken som en ökning av fritidsbåtstrafiken och samtidigt en ökning av antalet räddnings-/biståndsuppdrag. Särskilt iögonenfallande under veckan är det tämligen stora antalet båtar vars bränsle tagit slut. Under vecka 22 utfördes 25 (vecka 21: 17) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i.  

Innan du beger dig iväg ska du kontrollera att du har tillräckligt med bränsle och att båten är i gott skick. Kontrollera också utrustningen. Ute på vattnet går det inte lika snabbt som på land att få hjälp. Därför ska du förebygga farliga situationer på förhand och förbereda dig på nödsituationer. Spara sjöräddningens larmnummer 0294 1000 i din telefon.

Raja – pressmeddelande