Hoppa till innehåll

Vecka 18 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 9.5.2022 13.16 | Publicerad på svenska 10.5.2022 kl. 16.16
Pressmeddelande
Europeiska sjösäkerhetsbyråns obemannade luftfartyg har landat på en åker.

Vårsäsongen började i sjötrafiken och sjöbevakningssektionen övervakade havsområdet med ett obemannat luftfartyg.

Helsingfors–Vanda flygplats

Vid Helsingfors-Vanda flygplats gjordes 43 478 gränskontroller i trafiken över den yttre gränsen vecka 18 (vecka 17: 41 013). 128 granskningar gjordes i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 17: 88). 

Elokapina ordnade en demonstration vid Helsingfors-Vanda flygplats. Finska vikens sjöbevakningssektion deltog med patruller för att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten. I samarbete med polisen avlägsnades demonstranter som inte lydde polisens order att lämna platsen.

Helsingfors hamn

Hamnens gränskontrollenhet vid Finska vikens sjöbevakningssektion har alltjämt utfört skärpt övervakning av utlänningar i Helsingfors hamnar och säkerställt lägesbilden genom övervakning.  Under verksamhetsvecka 18 kom fyra kryssningsfartyg till hamnen. Personerna ombord genomgick gränskontroller och ett visum beviljades. I hamnarna gjordes cirka 561 kontroller i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 17: 400). 

Verksamheten vid det servicecenter som grundats i Västra hamnen i Helsingfors stöddes fortsättningsvis i enlighet med polisens begäran om handräckning. 

Avvisningar, nekad inresa och asylansökningar 

Vecka 18 avvisade Finska vikens sjöbevakningssektion sex personer vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar. Två personer nekades inresa. Två asylansökningar togs emot. 

Sex nya förundersökningar i enheten för brottsbekämpning

Vid Finska vikens sjöbevakningssektion inleddes sex nya förundersökningar under veckan (vecka 17: 5). Brottsbenämningarna var bland annat grovt ordnande av olaglig inresa, förfalskning och riksgränsbrott.

Kontrollera båtarnas skick innan båtsäsongen inleds

I Finska vikens sjöbevakningssektions verksamhetsområde var antalet uppdrag till havs litet. Isen har lossnat även i vikarna och sjötrafik observeras i havsområdena. I huvudstadsregionen observerades redan en hel del fritidsbåtar samt vattenskotrar, segelbrädor och paddlare. Under vecka 18 utfördes 16 (vecka 17: 9) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. Fyra sjuktransportuppdrag utfördes. En patrull från Hangö sjöbevakningsstation bistod polisen i uppgiften att föra en självdestruktiv person för vård.

Kontrollera båtarnas skick, utrustningen och båtförarens färdigheter innan båtsäsongen inleds. Ute på vattnet går det inte lika snabbt som på land att få hjälp. Därför ska du förebygga farliga situationer på förhand och förbereda dig på nödsituationer. Anvisningar för båtförare finns bl.a. på Traficoms webbplats https://trafi.fi/veneily/veneilyturvallisuus.

Precis som under tidigare år använder Gränsbevakningsväsendets sjöbevakningssektioner under sommaren Europeiska sjösäkerhetsbyråns obemannade luftfartyg för att inom kustbevakningsverksamheten övervaka havsområdet på norra Östersjön. Systemets operativa flygningar inleddes på Hangö udd den 2 maj 2022.

Europeiska sjösäkerhetsbyråns obemannade luftfartyg i luften.

 

Raja – pressmeddelande