Hoppa till innehåll

Utbildningssegelfartyget av Förenta staternas kustbevakning besöker Helsingfors 1–4.6.2023

Utgivningsdatum 22.5.2023 6.00 | Publicerad på svenska 22.5.2023 kl. 12.56
Pressmeddelande

Utbildningssegelfartyget Eagle av Förenta staternas kustbevakning (United States Coast Guard, USCG) besöker Östersjön och Finland 1–4.6.2023. Finska Gränsbevakningsväsendet står värd under fartygsbesöket i Helsingfors. USCGC Eagle, flaggskeppet av Förenta staternas kustbevakning, är en 90 meter lång tremastad bark. Fartyget används i utbildning av USCG:s kadetter.

Besöket är en del av samverkan mellan Gränsbevakningsväsendet och Förenta staternas kustbevakning och stödjer för sin del organisationernas gemensamma målsättningar för främjandet av maritim säkerhet.

USCGC Eagle förtöjer i Södra hamnen i Helsingfors den 1 juni 2023. Finska vikens sjöbevakningssektion svarar för fartygsbesökets praktiska arrangemang för Gränsbevakningsväsendets del. Allmänheten har möjlighet att bekanta sig med USCGC Eagle under besöket. Sjöbevakningssektionen meddelar separat om noggrannare besökstider.

Ytterligare information om besökets allmänna arrangemang ges av kommendörkapten Tuomas Saarilehto, sjösäkerhetssakkunnig vid staben för Gränsbevakningsväsendet, tel. 0295 421 153.
 

Gränsbevakningsväsendet Raja – pressmeddelande