Hoppa till innehåll

Sydöstra Finlands gräns har sett ett ovanligt stort antal personer som söker asyl och har bristfälliga resehandlingar

Utgivningsdatum 12.11.2023 13.36
Pressmeddelande

Från och med augusti 2023 har 91 personer anlänt till gränsövergångsställena i sydöstra Finland med otillräckliga resehandlingar för att passera gränsen. Dessa personer har vid gränskontroller ansökt om asyl i Finland. Antalet är större än vanligt.

Huvudsakligen har dessa personer saknat nödvändigt visum för att komma in i landet. Individerna är medborgare i tredje länder och har använt Ryssland som transit.

Tidigare har de ryska myndigheterna inte tillåtit resor från Ryssland till Finlands gränsövergångsställen om passageraren inte har haft nödvändiga resehandlingar. Under de senaste månaderna har de ryska myndigheternas agerande vid gränsen mot sydöstra Finland ändrats på så sätt att de nu tillåter resor trots bristande dokumentation.

Enligt Gränsbevakningsväsendet handlar det om en företeelse av olaglig inresa, där människor avsiktligt anländer till Finland utan de nödvändiga handlingarna för inresa. Sannolikt är internationell brottslighet också inblandad i bakgrunden. Antalet olovliga gränsövergångar längs terränggränsen har inte förändrats.

Liknande fall har förekommit tidigare vid östgränsen, särskilt efter Rysslands invasion av Ukraina. Som en följd av detta kom det tillfälliga skyddsansökningar från Ukraina med bristfälliga dokument.

Gränsbevakningsväsendet följer noggrant utvecklingen av situationen och bedömer tillsammans med andra säkerhetsmyndigheter företeelsens natur och dess påverkan på Finland, inklusive den allmänna ordningen och säkerheten. Beroende på denna bedömning kan det vid behov vidtas åtgärder enligt lagstiftningen.

Mer information:

Överste Matti Pitkäniitty tel 0295 421131 (Staben för gränsbevakningsväsendet)
Överstelöjtnant Jukka Lukkari tel 0295 422002 (Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion)

Gränsbevakningsväsendet Raja – pressmeddelande