Hoppa till innehåll

Projektet Valvonta 2 gav information om hur obemannade luftfartyg lämpar sig för uppdrag till havs

Utgivningsdatum 10.11.2021 11.31 | Publicerad på svenska 10.11.2021 kl. 11.43
Nyhet
Obemannade luftfartyg

Projektet Valvonta 2 avslutas i slutet av detta år. Projektet gav Gränsbevakningsväsendet och projektpartnerna ny information om hur ett obemannat luftfartyg som en sensorplattform skulle kunna tillgodose myndigheternas olika behov så bra som möjligt i förhållandena på norra Östersjön.

Projektet grundar sig på myndigheternas gemensamma uppfattning att detta mycket sannolikt skulle vara en kostnadseffektiv lösning som avsevärt skulle effektivera den operativa funktionsförmågan.


Fyra olika obemannade luftfartyg testades i krävande förhållanden

Under projektet testades fyra olika obemannade luftfartyg med Gränsbevakningsväsendets bevakningsfartyg Turva som bas. Testunderlagen uppfördes på Turva för att luftfartygen ska kunna flygas från havet och för att få erfarenhet av hur de används på ett fartyg. 

Hösten 2019 testades den obemannade helikoptern Camcopter S-100 som tillverkas av österrikiska Schiebel och det obemannade luftfartyget Scan Eagle som tillverkas av amerikanska Insitu. Coronapandemin fördröjde det tredje och fjärde testet betydligt, men i september i år testades äntligen det obemannade luftfartyget Orbiter 3 som tillverkas av israeliska Aeuronautics och den obemannade helikoptern V-200 från svenska UMS Skeldar. 

Alla fyra flög samma testprogram. Programmet omfattade typiska och även krävande uppgifter till havs, till exempel lokalisering och identifiering av objekt, övervakningsuppgifter, spaningsuppgifter samt nattflygning. De testade systemen utrustades med olika nyttolaster, av vilka de vanligaste var elektrooptisk kamera eller infraröd kamera, AIS-mottagare samt transponder. Dessutom hade en del av systemen utrustats med olika nyttolaster för spaningsbehov, bland annat optisk radar och radar baserade på ljus, dvs. laser. 

Systemen klarade bra av uppgifterna, berättar projektchef, major (i a.) Kari Pajunen vid staben för Gränsbevakningsväsendet. Bevakningsfartyget Turva är egentligen inte konstruerat för obemannade luftfartyg, men de testade systemen visade sig fungera även på detta fartyg.  
 

Obemannade luftfartyg

Väderförhållandena utgjorde den största utmaningen under testen. På hösten är det ofta blåsigt och regnigt på Östersjön. Vädret påverkade särskilt start och landning. Dessutom försämrade det regniga vädret de optiska nyttolasternas prestationsförmåga. 

Goda förutsättningar att övervaka havsområden och skärgårdar

Enligt projektchef Pajunen kan man som slutresultat av projektet konstatera att Gränsbevakningsväsendet anser att obemannade medeldistansluftfartyg mycket väl kan användas i övervakningen av havsområden och skärgårdar. Med hjälp av dessa kan man effektivt komplettera den lägesbild som de befintliga fasta systemen ger. Dessutom skulle de snabbt kunna reagera på eventuella olyckor och spaningar, i synnerhet när systemet finns färdigt i flygningen. 

Europeiska havs- och fiskerifonden har finansierat projektet Valvonta 2 åren 2018–20 med ungefär en miljon euro. Gränsbevakningsväsendet genomförde projektet i samarbete med Meteorologiska institutet, Transport- och kommunikationsverket, jord- och skogsbruksministeriet, marinen, Finlands miljöcentral, Tullen och Trafikledsverket. 
 

EU flagg, NTM-central logo och Europeiska havs- och fiskerifonden logo

Raja – pressmeddelande