Hoppa till innehåll

Nya bevakningsfartyg och spaningsplan

Utgivningsdatum 13.4.2021 15.50
Nyhet

Gränsbevakningsväsendets nya flotta kommer att svara på dagens hot och framtida utmaningar.

Vid Gränsbevakningsväsendet pågår som bäst strategiska projekt för upphandling av två bevakningsfartyg (VL2025) och två spaningsplan (MVX) för att ersätta den befintliga flottan som snart når slutet av sin livscykel. 

Det ställs höga krav på den nya flottan. Fartygen ska kunna klara av de mest krävande uppgifterna i fråga om sjöräddning, sjöbevakning och bekämpning av miljöskador i de utmanande förhållandena i Finland. De ska stå i beredskap året runt och i alla väderförhållanden. För att  upprätthålla gränssäkerheten krävs det dessutom snabb reaktions- och funktionsförmåga.

De nya flygplanen har mer avancerad radar- och skannerutrustning, längre drifttid och verksamhetsradie samt bättre transportkapacitet. Krypterade förbindelser i realtid och sensorer som också stöder andra myndigheters arbete garanterar att planen används effektivt till sin fulla kapacitet. Den nyaste tekniken och effektiv planering bidrar också till att flygplanen blir miljövänligare.

Nya fartyg svarar på det förändrade säkerhetsläget i Östersjön

Vid en olycka som involverar kemikalier och utgör en explosionsrisk kan ett modernt multifunktionellt bevakningsfartyg bistå snabbt och effektivt. Det identifierar kemikalierna och samlar upp miljöfarliga ämnen ur havet. Fartyget kan samla upp minst 1 200 ton olja och det har en dragkraft (bollard pull) på minst 100 ton. 

Fartyget lämpar sig för omfattande bevakning av miljön, t.ex. för uppföljning av svaveldioxidutsläpp och bakgrundsstrålning. Det kan manövrera i ett 80 centimeter tjockt kompakt isfält och hålls på plats utan ankring vilket gör det möjligt att rädda människoliv och utföra miljöskyddsuppgifter i alla tänkbara förhållanden. Fartyget kan inhysa en besättning på upp till 50 personer. 

Räddningskapaciteten är en viktig egenskap för bevakningsfartyg. Från det multifunktionella bevakningsfartyget kan man rädda människor ur vattnet och ur fartyg i svåra förhållanden och inne i fartyget finns det plats för minst 600 evakuerade. Sjöräddningshelikoptrar kan både landa och tanka på fartyget och från fartyget kan man leda två operationer samtidigt. Bevakningsfartyget fungerar också som nödbogserare. 

Gränsbevakningsväsendets multifunktionella bevakningsfartyg kan också användas för militärt försvar och för internationella operationer och uppdrag.

De nya multifunktionella bevakningsfartygen byggs i Finland. Fartygen blir bränsleflexibla för att det ska vara möjligt att använda utsläppssnåla bränslen. 

Flygplanen är oersättliga längs Finlands långa gränser

Till spaningsplanens uppgifter hör gränsbevakning till havs och på land, efterspaning och räddning samt bekämpning av miljöskador. Gränsbevakningen längs Finlands långa land- och havsgränser är mest effektiv med hjälp av flygplan. Vid efterspaning och räddning är flygplanens snabba och exakta spaningsförmåga livsviktig för att rädda människoliv. 

Vid bekämpningen av miljöskador är flygplanen oersättliga eftersom det bara är möjligt att tillförlitligt upptäcka skadliga utsläpp och styra bekämpningsåtgärder från luften. 

Multifunktionella flygplan används också för militära försvarsuppdrag, för att trygga den territoriella integriteten, i internationellt samarbete, för att stödja andra myndigheter och i många andra uppdrag som t.ex. fiskeövervakning och observationer av is- och algläget.

Samtidig användning av flygplan och fartyg

Gränsbevakningsväsendets nya multifunktionella bevakningsfartyg och spaningsplan används ofta samtidigt. Med multifunktionella flygplan kan man sköta både övervakning och observationer samt samordna räddnings- och bekämpningsåtgärder. Bevakningsfartygen fungerar som mobila ledningsplatser och som depåfartyg i många olika myndighetsoperationer. 

– Den internationella spänningen i Östersjön har ökat och också den kriminella verksamheten byter snabbt riktning. Händelser som inverkar på Finlands säkerhet måste upptäckas i god tid. För det är flygplanet ett utmärkt redskap särskilt i havsområdena och i sydöstra Finland, säger kommodor Ari Laaksonen, chef för Gränsbevakningsväsendets luftfarkosttekniska enhet och chef för MVX-projektet. 

Kommodor Marko Aheristo, chef för Gränsbevakningsväsendets fartygstekniska enhet och chef för VL2025-projektet, påminner om att det bedrivs mycket fredligt samarbete i Östersjön i synnerhet kring bekämpningen av miljöskador. De ökade trafikvolymerna förutsätter bättre materiel. 

– Om det inträffar en storkatastrof har ingen enskild stat tillräcklig kapacitet. Vi måste också ha kapacitet för långvariga operationer på öppna havet. Fartygets storlek har betydelse för dess sjöduglighet och god sjöduglighet är för sin del en grundförutsättning för allt arbete till havs, säger Aheristo.

Skribenter: Salla Nazarenko och Eveliina Hannikainen. Denna artikel publicerades ursprungligen i Rajamme vartijat-tidningen 1/2021 (pdf)

Raja - uutinen