Hoppa till innehåll

MVX-projektets tidtabell preciseras

Utgivningsdatum 7.12.2023 10.10 | Publicerad på svenska 8.12.2023 kl. 11.33
Pressmeddelande

MVX-projektet, som syftar på att anskaffa två nya multifunktionella flygplan, har bestämt att ändra på konkurrensutsättningens tidtabell. I enlighet med den nya tidtabellen har man som mål att ingå ett leveransavtal under sommaren 2024.

Under år 2023 har Intermediate RFQ-skedet varit i gång i MVX-projektet. Under detta skede har man uppdaterat anbudsbegäran, förhandlat med prime-leverantörerna och evaluerat erbjudna luftfartyg och sensorer. Hittills har man haft som målsättning att ingå ett leveransavtal före slutet av 2023. I och med behoven av ytterligare arbete som framkom under hösten kommer projektets tidtabell ändå att uppskjutas med högst cirka sex månader.

Till förseningen ha påverkat behovet av ytterligare evalueringar, vilket upptäcktes under projektets framskridande. Med dessa evalueringar strävar man efter att säkerställa, att de erbjudna systemen motsvarar det som lovats och att de lämpar sig för Gränsbevakningsväsendets operativa bruk. Även analysering av de redan utförda evalueringarna har visat sig vara mer arbetskrävande än vad som ursprungligen uppskattades. Därtill har avtalsförhandlingarna för den komplexa och omfattande upphandlingen krävt tid, och Gränsbevakningsväsendets andra omfattande upphandlingar som pågår samtidigt har påverkat MVX-projektets resurser.

Enligt den nya tidtabellen kommer man att ingå ett leveransavtal med den valda leverantören under sommaren 2024. Förseningen påverkar inte Gränsbevakningsväsendets operativa funktionsförmåga och avsikten är att de nya luftfartygen introduceras i operativ användning under 2026–2027.

Ytterligare information: Anskaffning av kombinationsflygplan | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

Lentokoneen ohjaamo.

MVX-projektets team evaluerar luftfartyget.

 

Gränsbevakningsväsendet MVX-projektet Raja – pressmeddelande