Hoppa till innehåll

MVX-projektets evalueringsfas har slutförts, förhandlingarna fortsätter

Utgivningsdatum 6.9.2023 14.35
Pressmeddelande

Anskaffning av kombinationsflygplan – MVX-projektet – framskrider enligt planerna. Gränsbevakningsväsendet bjöd in alla fyra prime-kandidater till Gränshuset i Helsingfors i juni. Man förhandlade med varje kandidat i tre dagar om den erbjudna helheten, priset och avtalsvillkoren.

Syftet med MVX-projektet är att hitta lösningen som bäst svarar på prestationskraven och som samtidigt är hållbar med tanke på livscykelkostnader. Prime-kandidaterna fick möjlighet att uppdatera sina Intermediate RFQ-anbud på basis av förhandlingarna. De uppdaterade erbjudanden togs emot i augusti och de analyseras för närvarande.

Prime-kandidaterna som fortsätter är:

 • Field Aerospace, Kanada
 • L3Harris Technologies, Förenta staterna
 • Sierra Nevada Corporation, Förenta staterna
 • ST Airborne Systems, Sverige.

Luftfartyg som leverantörerna kan erbjuda är:

 • Bombardier Challenger 650, Kanada
 • Dassault Falcon 2000LXS, Frankrike
 • Cessna Citation Longitude, Förenta staterna.

Evaluering av de erbjudna luftfartygen och systemen slutfördes i slutet av augusti. Med evalueringar säkerställs, att de erbjudna systemen motsvarar det som lovats och att de lämpar sig för Gränsbevakningsväsendets operativa bruk.

I praktiken evalueras följande helheter under projektet:

 • luftfartyg
 • uppgiftshanteringssystem (MMS)
 • elektro-optiska kamerasystem (EO/IR)
 • övervakningsradar
 • vissa nya sensorer och system.

MVX-evalueringsteam och fabrikens provpiloter i Wichita i Förenta staterna före Cessna Citation Longitude-planets evalueringsflyg. Bild: Gränsbevakningsväsendet.

Evalueringen genomfördes av Bevakningsflygdivisionens evalueringsteam, som bestod av tekniska sakkunniga, besättningen som opererar flygplanet samt provflygningspersonalen. I april–maj evaluerades först MMS-systemen som alla fyra leverantörkandidater erbjuder. Evalueringarna genomfördes i basen i Åbo och vid staben för Gränsbevakningsväsendet. 

Evalueringar av luftfartyg genomfördes i delar i maj–augusti. Evalueringarna av luftfartygen omfattar flera granskningar på marken samt tester som genomförs under flygning, både när det är ljust och när det är mörkt. Luftfartygens flygningsegenskaper evalueras även i simulatorer.

 • ST Airborne Systems i samarbete med flygplanstillverkare Textron arrangerade evalueringen av Cessna Citation Longitude-planet i Åbo 16–18.5.2023 samt simulatorevaluering i Förenta staterna den 27 maj. Eftersom alla evalueringspunkter inte kunde genomföras i Finland, arrangerades även en flygning med fabrikens provflygplan i Förenta staterna den 24 augusti.
 • Flygplanstillverkare Bombardier arrangerade evalueringen av Challenger 650-planet i Vanda 21–24.5.2023 samt en simulatorevaluering i Förenta staterna den 22 augusti.   Eftersom alla evalueringspunkter inte kunde genomföras i Finland, arrangerades även en flygning med fabrikens provflygplan i Förenta staterna den 23 augusti. I tillställningarna deltog både Sierra Nevada Corporation och Field Aerospace; båda prime-kandidaterna erbjuder samma plantyp. 
 • L3Harris i samarbete med flygplanstillverkare Dassault arrangerade evaluering av Falcon 2000LXS-planet och simulatorevaluering i Frankrike 31.5.–2.6.2023. 

MVX-evalueringsteam och fabrikens provflygningspersonal i Wichita i Förenta Staterna efter Bombardier Challenger 650-planets evalueringsflyg. Bild: Bombardier.

Evaluering av sensorer genomfördes i juni–juli i Förenta staterna, Frankrike, Tyskland och Holland. I evaluering av sensorer betonades utöver den tekniska prestationsförmågan arbetsbelastningen som orsakas operatörerna samt sensorernas prestationsförmåga i realistiska förhållanden i scenarier som motsvarar Gränsbevakningsväsendets operativa uppgifter.

I projektets nästa fas arrangeras eventuell andra handlingsomgång och uttagning, varefter den slutliga anbudsbegäran – Final RFQ – lämnas för de kandidater som är med vid denna fas. Avsikten är att de slutliga anbuden mottas i slutet av året så att det är möjligt att ingå ett avtal med den utvalda leverantören före slutet av år 2023.

MVX-evalueringsteam och fabrikens provflygningspersonal i Istres i Frankrike efter Dassault Falcon 2000LXS-planets evalueringsflyg. Bild: Dassault.

 

Anskaffning av kombinationsflygplan | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

 

Gränsbevakningsväsendet MVX-projektet