Hoppa till innehåll

MVX-projektet som genomför ersättandet av Gränsbevakningsväsendets flygplan framskrider till förhandlingsfasen

Utgivningsdatum 13.10.2022 8.21 | Publicerad på svenska 14.10.2022 kl. 13.41
Pressmeddelande

Syftet med MVX-projektet är att ersätta de nuvarande Dornier 228-spaningsplanen med nya kombinationsflygplan som motsvarar den nuvarande verksamhetsmiljön och uppgifterna. Projektets datainsamlingsskede har nu avslutats.

Härnäst framskrider projektet till anbuds- och förhandlingsskedet, och Gränsbevakningsväsendet har beslutat vilka av de maskinleverantörer som besvarat begäran om information som kallas till anbudsförfarandet. 


Sammanlagt 22 leverantörer svarade på begäran om information. Efter noggrant övervägande, omfattande datainsamling och analys har följande nio leverantörer valts ut:

 • Dassault Aviation
 • Elbit Systems LTD
 • ELTA Systems
 • Field Aerospace
 • General Dynamics Mission Systems-Canada
 • L3Harris Technologies
 • PAL Aerospace Ltd.
 • Sierra Nevada Corporation
 • ST Airborne Systems AB
   

Valen grundade sig på respondenternas erfarenhet och bevisade förmåga att genomföra motsvarande komplicerade modifieringar av luftfartyg avsedda för specialbruk. Dessutom utvärderades den tekniska lösningsmodell som respondenterna presenterade i sitt svar på begäran om information både vad gäller prestationsförmåga och livscykelkostnader. 


-    Vi är till och med lite förvånade över hur stort intresset har varit. Utifrån den respons vi fått är målen och tyngdpunkterna för Gränsbevakningsväsendets projekt tydliga och resurserna och tidtabellen realistiska. Från marknaden valdes hela nio primärleverantörskandidater till förhandlingsförfarandet. Av dessa är alla både villiga och kapabla att leverera ett modernt kombinationsflygplan till Gränsbevakningsväsendet. Härifrån är det bra att gå vidare, konstaterar brigadgeneral Jari Tolppanen som leder projektet. 


Gränsbevakningsväsendet informerar nästa gång om projektet vid ett informationsmöte som ordnas i Helsingfors i november, dit även valda maskinleverantörskandidater bjuds in. Inbjudan skickas senare till medierna. Förhandlingsskedet beräknas pågå fram till slutet av nästa år, varefter en maskinleverantör har valts. 


MVX-projektet


Vid Gränsbevakningsväsendet har sedan 2019 pågått ett MVX-projekt vars mål är att ersätta Gränsbevakningsväsendets två övervakningsflygplan Dornier 228. Den föråldrade materielens tekniska skick försämras och avbrottstiderna ökar. 


Genom anskaffningen av nya kombinationsflygplan eftersträvas följande förbättringar av de nuvarande flygplanens prestanda:

 • betydande förbättring av verksamhetstiden och därmed täckning av större områden för övervakning samt säkerställande av en långvarigare funktionsförmåga i uppgifter som gäller bekämpning av miljöskador,
 • tekniska övervakningssensorer med högre prestanda och
 • utnyttjande av den nyaste teknologin och mer avancerade tekniska system, inklusive dataöverföring i realtid och med kryptering.

Vid planeringen av de nya flygplanen beaktas också det växande behovet av att effektivera övervakningen av östgränsen och övervakningen av Finlands territoriella integritet i samband med den. 


Spaningsplanens viktigaste uppgifter är att övervaka gränserna på land och till havs, rädda dem som råkat i sjönöd, upptäcka miljöskador till havs och stödja bekämpningen av dem. Dessutom deltar man med flygplan i övervakningen av Finlands territoriella integritet och stöder miljömyndigheterna i uppföljningen av Östersjöns tillstånd.


Vid ramförhandlingarna 5.4.2022 beslöt regeringen att avsätta 163 miljoner euro för anskaffning av kombinationsflygplan som ersätter Dornier 228-spaningsplanen. Målet är att ingå ett upphandlingskontrakt under 2023, varvid de nya kapaciteterna kan vara i bruk 2026.

Gränsbevakningsväsendet MVX-projektet Raja – pressmeddelande