Hyppää sisältöön

Rajavartiolaitoksen lentokoneiden korvaamista toteuttava MVX-hanke etenee neuvotteluvaiheeseen

Julkaisuajankohta 13.10.2022 8.21
Tiedote

MVX-hankkeen tarkoituksena on korvata nykyiset Dornier 228 -valvontalentokoneet uusilla nykyistä toimintaympäristöä ja tehtäviä vastaavilla monitoimilentokoneilla. Hankkeen tiedonkeruuvaihe on nyt päättynyt.

Seuraavaksi hanke etenee tarjouspyyntö- ja neuvotteluvaiheeseen, ja Rajavartiolaitos on päättänyt, ketkä tietopyyntöön vastanneista konetoimittajista kutsutaan tarjouspyyntökilpailuun.

Tietopyyntöön vastasi kaiken kaikkiaan 22 toimittajaa. Huolellisen harkinnan, laajan tiedonkeruun ja analysoinnin jälkeen jatkoon on valittu seuraavat yhdeksän toimittajaa:

 • Dassault Aviation
 • Elbit Systems LTD
 • ELTA Systems
 • Field Aerospace
 • General Dynamics Mission Systems-Canada
 • L3Harris Technologies
 • PAL Aerospace Ltd.
 • Sierra Nevada Corporation
 • ST Airborne Systems AB

Valinnat perustuivat vastaajien kokemukseen ja osoitettuun kykyyn toteuttaa vastaavia monimutkaisia erityiskäyttöön suunniteltujen ilma-alusten modifiointeja. Lisäksi arvioitiin vastaajien tietopyyntövastauksessa esittämää teknistä ratkaisumallia sekä suorituskyvyn että elinkaarikustannusten osalta. 
- Olemme jopa hieman yllättyneitä siitä, kuinka suurta kiinnostus on ollut. Saamamme palautteen perusteella Rajavartiolaitoksen hankkeelle asetetut tavoitteet ja painotukset ovat selkeät sekä resurssit ja aikataulu realistiset. Markkinoilta valikoitui neuvottelumenettelyyn peräti yhdeksän primetoimittajaehdokasta, joista kaikki ovat sekä halukkaita että kyvykkäitä toimittamaan Rajavartiolaitokselle nykyaikaisen monitoimilentokoneen. Tästä on erittäin hyvä jatkaa eteenpäin, toteaa hankejohtaja prikaatikenraali Jari Tolppanen. 

Rajavartiolaitos tiedottaa seuraavan kerran hankkeesta marraskuussa Helsingissä järjestettävässä tiedotustilaisuudessa, jonne kutsutaan myös valitut konetoimittajaehdokkaat. Kutsu tilaisuuteen lähetetään medialle myöhemmin. Neuvotteluvaiheen on arvioitu kestävän ensi vuoden loppupuolelle saakka, jonka jälkeen tiedossa on valittu konetoimittaja. 

MVX-hanke

Rajavartiolaitoksessa on vuodesta 2019 alkaen ollut käynnissä MVX-hanke, jonka tavoitteena on korvata Rajavartiolaitoksen käytössä olevat kaksi Dornier 228 -valvontalentokonetta. Vanhenevan kaluston tekninen kunto heikkenee ja keskeytysajat lisääntyvät. 

Uusien monitoimilentokoneiden hankinnalla tavoitellaan seuraavia parannuksia nykyisten lentokoneiden suorituskykyihin:

 • merkittävää parannusta toiminta-aikaan ja siten laajempien alueiden kattamista valvonnalla sekä pidempiaikaisen toimintakyvyn varmistamista ympäristövahinkojentorjuntatehtävissä,
 • suorituskykyisempiä teknisiä valvontasensoreita ja
 • uusimman teknologian hyödyntämistä ja kehittyneempiä teknisiä järjestelmiä, mukaan lukien reaaliaikaista ja salattua tiedonsiirtoa.

Uusien koneiden suunnittelussa huomioidaan myös kasvava tarve itärajan valvonnan ja sen yhteydessä tehtävän Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan tehostamiseen.

Valvontalentokoneiden tärkeimmät tehtävät ovat rajojen valvonta maalla ja merellä, merihätään joutuneiden pelastamisen tukeminen, merellisten ympäristövahinkojen havaitseminen ja niiden torjuntaoperaatioissa tukeminen. Lisäksi lentokoneilla osallistutaan Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja tuetaan ympäristöviranomaisia Itämeren tilan seurannassa.

Hallitus päätti 5.4.2022 pidetyssä kehysriihessä osoittaa 163 miljoonaa euroa Dornier 228 -valvontalentokoneet korvaavien monitoimilentokoneiden hankintaan. Tavoitteena on hankintasopimuksen tekeminen vuoden 2023 aikana, jolloin uudet suorituskyvyt voisivat olla käytössä vuonna 2026.

 

MVX-hanke Raja - tiedote Rajavartiolaitos