Hoppa till innehåll

MVX-projektet genomför ersättandet av Gränsbevakningsväsendets flygplan, och deras lösning kommer att vara jetplan

Utgivningsdatum 16.11.2022 15.35 | Publicerad på svenska 17.11.2022 kl. 9.42
Pressmeddelande

Syftet med MVX-projektet är att ersätta de nuvarande Dornier 228-spaningsplanen med nya kombinationsflygplan som motsvarar den nuvarande verksamhetsmiljön och uppgifterna.

Av de 22 leverantörer som svarade på begäran om information har nio flygplansleverantörer bjudits in till anbudsförfarandet. Valbara flygplanstyper har redan kartlagts och Gränsbevakningsväsendet har beslutat att de kommande kombinationsflygplanen kommer att vara jetplan. 

- På basis av datasökning, demonstrationsflygningar och TRFI-svar har man kommit fram till att jetplanen som presenterades i begäran om information är lösningar med mer prestanda, mer ekonomiska och säkra för den planerade uppgiftsprofilen och verksamhetsmiljön än de förslagna propellerplanen, berättar projektchef major Kenneth Rosenqvist.


Vid valet av maskintyp beaktas till exempel att maskiner av samma typ redan har tillverkats för motsvarande specialanvändning. Dessutom skall drifts- och underhållskostnaderna för maskinerna vara skäliga och maskinernas egenskaper och utrymmen motsvara den planerade användningen och kraven i verksamhetsmiljön.


Preliminärt kan följande typer av jetplan uppfylla prestandakraven (på bilden uppifrån och ner i samma ordning):

 

 • Bombardier Challenger 650
 • Cessna Citation Longitude
 • Dassault Falcon2000LXS
 • Embraer Praetor 600
 • Gulfstream G280

Leverantörer som deltar i anbudsförfarandet och de flygplanstyper som de erbjuder:

 

 • Dassault Aviation - Falcon 2000LXS
 • Elbit Systems LTD -     Embraer Praetor 600 eller Bombardier Challenger 650
 • ELTA Systems - Gulfstream G280
 • Field Aerospace - Bombardier Challenger 650
 • General Dynamics Mission Systems-Canada - Bombardier Challenger 650
 • L3Harris Technologies - Falcon 2000LXS
 • PAL Aerospace Ltd. - Okänd
 • Sierra Nevada Corporation - Bombardier Challenger 650
 • ST Airborne Systems - Bombardier Challenger 650 eller Cessna Citation Longitude

Idag ordnades ett mediatillfälle i Helsingfors, där medierna även kunde träffa representanter för maskinleverantörerna. 


På basis av svaren i anbudsförfrågan gallras 3-5 leverantörer från vårens nio leverantörer, och man går vidare till förhandlingar med dem. Avsikten är att hålla två förhandlingsomgångar under sommaren och hösten. Mellan dessa förhandlingar kan man ännu gallra leverantörer. Målet är att ingå ett upphandlingskontrakt med den valda leverantören före utgången av år 2023. Det är meningen att maskinerna ska tas i operativt bruk under åren 2026–2027.

- Vi har goda förutsättningar att gå vidare mot förhandlingar i projektet. Från marknaden valdes hela nio primärleverantörskandidater till förhandlingsförfarandet. Av dessa är alla både villiga och kapabla att leverera ett modernt kombinationsflygplan till Gränsbevakningsväsendet. Jag ser det som realistiskt att båda flygplanen är i operativ användning år 2027. Då ökar prestandan för Gränsbevakningsväsendets flygplansverksamhet betydligt och vi är i allt högre grad beredda att svara också på utmanande situationer, konstaterar projektledare brigadgeneral Jari Tolppanen.
 

Fem olika typer av jetplan under varandra, illustration.

MVX-projektet


Syftet med MVX-projektet är att ersätta de nuvarande Dornier 228 -spaningsplanen med nya kombinationsflygplan som motsvarar den nuvarande verksamhetsmiljön och uppgifterna. Projektets datainsamlingsfas har avslutats och projektet framskrider till anbudsförfrågan och förhandlingsfas.


Spaningsplanens viktigaste uppgifter är att övervaka gränserna på land och till havs, rädda dem som råkat i sjönöd, upptäcka miljöskador till havs och stödja bekämpningen av dem. Vid planeringen av de nya flygplanen beaktas också det växande behovet av att effektivera övervakningen av östgränsen och övervakningen av Finlands territoriella integritet i samband med den.


Vid ramförhandlingarna 5.4.2022 beslöt regeringen att avsätta 163 miljoner euro för anskaffning av kombinationsflygplan som ersätter Dornier 228-spaningsplanen. 
 

Projekt webbsida: Anskaffning av kombinationsflygplan

 

Gränsbevakningsväsendet MVX-projektet Raja – pressmeddelande