Hoppa till innehåll

Med fjärrstyrda övervakningsflygplan övervakas gränserna på sjön

Utgivningsdatum 3.3.2022 15.24 | Publicerad på svenska 3.3.2022 kl. 15.28
Pressmeddelande
Kauko-ohjattava lentokone verkossa kuvan vasemmassa yläkulmassa, oikealla lennättäjä selkäpäin
Kuva: Nordicunmanned.com

Gränsbevakningsväsendet har ett etablerat samarbete med Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) när det gäller att operera med fjärrstyrda flygplan (Remotely Piloted Aircraft Systems eller RPAS). I år kommer vi att operera med Textron Aerosonde som är ett amerikansktillverkat fjärrstyrt flygplan med fasta vingar.

Det fjärrstyrda flygplanet Textron Aerosonde är utrustat med en AIS-mottagare och har utöver en elektrooptisk kamera också en värmekamera. Flygplanets vikt vid starten är cirka 35 kg och avståndet mellan vingspetsarna 3,7 meter.  Flygplanet uppnår en marschhastighet på cirka 100 kilometer per timme under vilken det kan flyga till och med flera hundra kilometer inom räckhåll för det nätverk av basstationer som byggts för planet. Textron Aerosonde skjuts upp i luften med hjälp av en katapult och efter flygningen landar det i ett specifikt nät mot vilket planet flyger. 

Gränsbevakningsväsendet har goda erfarenheter av fjärrstyrda flygfarkoster och av deras lämplighet för att förbättra lägesuppfattningen på ett mångsidigt sätt, vare sig det är frågan om sjösäkerhet, miljöskydd eller laglighetsövervakning. Typiska uppdrag för ett fjärrstyrt flygplan är att lokalisera och identifiera objekt samt olika övervaknings- och efterspaningsuppdrag som också kan utföras nattetid. 

Fördelen med ett fjärrstyrt flygplan är dess utmärkta kostnadseffektivitet, och därmed effektiveras hela det maritima övervakningssystemets prestationsförmåga. Tack vare systemet är det möjligt att få en lägesbild i realtid som stöder ledningen av olycks- och efterspaningsuppdragen vid sjöräddningscentralen. Dessutom är flygplanet som övervakningsanordning nästan omärkbart.

I vår pågår insatsen med det fjärrstyrda flygplanet Textron Aerosonde i två månader. I samma insats deltar också Estland och Lettland. Tack vare detta är det möjligt att flyga det fjärrstyrda flygplanet under en och samma flygning inom ett omfattande område i norra Östersjön. Gränsbevakningsväsendet planerar flygningarna som en del av sin egen operativa verksamhet i samarbete med de sydliga grannländerna.

I vår lönar det sig alltså för sjöfarande att titta upp mot himlen om de skulle se ett litet flygplan med björnhuvudemblem. 


 

Raja – pressmeddelande Västra Finlands sjöbevakningssektion