Hoppa till innehåll

I Lappvik inrättas en bas för Gränsbevakningsväsendets yttre bevakningsfartyg och bekämpning av miljöskador till havs

Utgivningsdatum 4.7.2022 14.43 | Publicerad på svenska 6.7.2022 kl. 9.44
Pressmeddelande

Gränsbevakningsväsendet inrättar en bas i Lappvik där man koncentrerar bevakningsfartygens baser.

Gränsbevakningsväsendet har ingått ett hyresavtal om uthyrning av konstruktioner och utrymmen i Lappviks hamnområde. Hit hör både brygga samt bas- och lagerutrymmen. Gränsbevakningsväsendets tre bevakningsfartyg kommer att använda Lappviks hamn. Samtidigt inrättas en lagerhelhet för bekämpning av miljöskador på Hangö udd, vilket förbättrar Gränsbevakningsväsendets beredskap för uppgifter inom bekämpning av miljöskador. I Lappvik skapas också bestående basförutsättningar för båtpatruller. Samtidigt avstår Gränsbevakningsväsendet från att använda Pansio bas. Gräns- och sjöbevakningsskolans sjöutbildning flyttas från Pansio i Åbo till Nagu sjöbevakningsstation.


Från och med början av 2023 kommer bevakningsfartygen att vara baserade i Lappviks hamn. Sjöutbildningen inleds i Nagu sjöbevakningsstations lokaler våren 2023. 


Basen i Lappvik förbättrar Gränsbevakningsväsendets funktionsförmåga och beredskap i uppgifter till havs i ett havsområde som är centralt med tanke på verksamheten.
 

Gränsbevakningsväsendet Raja – pressmeddelande