Hoppa till innehåll

Grundkursen för gränsbevakare avslutades

Utgivningsdatum 16.12.2022 13.10 | Publicerad på svenska 16.12.2022 kl. 13.26
Pressmeddelande

Fredagen 16.12.2022 utexaminerades nya gränsbevakare till Gränsbevakningsväsendet, när grundkursen för gränsbevakare avslutade sina studier vid Gräns- och sjöbevakningsskolan i Imatra. Från kursen utexaminera-des totalt 70 nya gräns- och sjöbevakare. Nya gräns- och sjöbevakare utexaminerades till alla gräns- och sjö-bevakningssektioner samt till Bevakningsflygdivisionen.

Grundkursen för gränsbevakare började 10.1.2022. Kursen inleddes i fyra avdelningar pga pandemin. En av avdelningarna var svenskspråkig vars undervisningsspråk var svenska.

Studieframgången bland de studerande var väldigt god. Studerande upplevde att de fick bra undervisning för sina kommande arbetsuppgifter och väntar med iver på sina nya arbetsuppgifter som börjar nästa vecka.

I Finland kan man avlägga examen till gränsbevakare endast på grundkursen för gränsbevakare vid Gräns- och sjöbevakningsskolan. Kursen ger behörighet till tjänst som yngre gränsbevakare. De utexaminerades tjänste-grad är yngre gräns- eller sjöbevakare.

Målsättningen för grundkursen är att utbilda gränsbevakare som högaktar grundrättigheter och har goda grundkunskaper och -färdigheter. Dessutom är de införstådda med Gränsbevakningsväsendets värderingar och befogenheter. Målsättningen är, att studerande har färdigheter att handha gränsbevakares uppgifter efter grundkursen. Hen bör behärska regler och bestämmelser som berör gränsbevakares befogenheter samt ha de kunskaper i det andra inhemska språket som behövs i tjänsten.

Från Grundkurs 30 för gränsbevakare utexaminerades 70 nya gräns- och sjöbevakare vid Gräns- och sjöbevak-ningsskolan, varav 12 är kvinnor.

Gräns- och sjöbevakarna placeras vid förvaltningsenheterna enligt följande:

 • Finska-vikens sjöbevakningssektion (15)
 • Sydöstra-Finlands gränsbevakningssektion (28)
 • Norra-Karelens gränsbevakningssektion (4)
 • Kajanalands gränsbevakningssektion (4)
 • Lapplands gränsbevakningssektion (6)
 • Västra-Finlands sjöbevakningssektion (10)
 • Bevakningsflygdivisionen (3)

Vid avslutningsceremonin premierades följande studerande:

 • kursens primus yngre sjöbevakare Öström Erica (Västra-Finlands sjöbevakningssektion)
 • yngre gränsbevakare Niku Arttu (Lapplands gränsbevakningssektion)
 • yngre gränsbevakare Högman Tommi (Bevakningsflygdivisionen)
 • yngre gränsbevakare Juntunen Janne (Sydöstra-Finlands gränsbevakningssektion) 
 • yngre gränsbevakare Viitasaari Ekku (Sydöstra-Finlands gränsbevakningssektion)
 • yngre gränsbevakare Kervinen Roosa (Sydöstra-Finlands gränsbevakningssektion) 
 • yngre gränsbevakare Laine Petteri (Sydöstra-Finlands gränsbevakningssektion) 
 • yngre gränsbevakare Pousi Mika (Sydöstra-Finlands gränsbevakningssektion) och yngre sjöbevakare Nurminen Tapio (Västra-Finlands sjöbevakningssektion) valdes bland de studerande till ”rejäla kurskompisar”.

Som gränsbevakare | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

 

Gräns- och Sjöbevakningsskolan Raja – pressmeddelande