Hyppää sisältöön

Rajavartijan peruskurssi päättyi

Julkaisuajankohta 16.12.2022 13.10
Tiedote

Perjantaina 16.12.2022 valmistui Rajavartiolaitokseen uusia rajavartijoita, kun rajavartijan peruskurssi päätti opintonsa Raja- ja merivartiokoulululla Imatralla. Kurssilta valmistui yhteensä 70 uutta raja- tai merivartijaa. Uusia raja- ja merivartijoita valmistui kaikkiin raja- ja merivartiostoihin sekä vartiolentolaivueeseen.

Rajavartijan peruskurssi alkoi 10.1.2022. Kurssi aloitettiin neljässä osastossa pandemian vuoksi. Osastoista yksi oli ruotsinkielinen, jolle opetus annettiin ruotsinkielellä.  

Opiskelijoiden opintomenestys oli erittäin hyvä. Kurssilaiset kokivat saaneensa hyvää oppia tulevia työtehtäviä varten ja odottavat innolla ensi viikolla eteen tulevia työtehtäviä.

Rajavartijaksi voi Suomessa valmistua vain rajavartijan peruskurssilta Raja- ja merivartiokoulusta. Rajavartijan peruskurssi antaa valmiudet nuoremman rajavartijan virkaan. Kurssilta valmistuvan palvelusarvo on nuorempi rajavartija tai nuorempi merivartija.

Rajavartijan peruskurssin päämääränä on kouluttaa toimivaltaisia, perusoikeuksia kunnioittavia sekä hyvät perustiedot ja -taidot omaavia Rajavartiolaitoksen arvoihin sitoutuneita rajavartijoita. Rajavartijan peruskurs-sin tavoitteena on, että opiskelijalla on kurssin jälkeen valmiudet rajavartijan tehtävien hoitamiseen, hän hal-litsee rajavartiomiehen toimivaltuuksia koskevat säännökset ja määräykset sekä hänellä on virassa vaadittava toisen kotimaisen kielen taito.

Raja- ja merivartiokoulusta Imatralla valmistuu perjantaina Rajavartijan peruskurssi 30:lta 70 uutta raja- ja merivartijaa, joista 12 naisia.

Hallintoyksiköittäin raja- ja merivartijat sijoittuvat seuraavasti:

 • Suomenlahden merivartiosto (15)
 • Kaakkois-Suomen rajavartiosto (28)
 • Pohjois-Karjalan rajavartiosto (4)
 • Kainuun rajavartiosto (4)
 • Lapin rajavartiosto (6)
 • Länsi-Suomen merivartiosto (10)
 • Vartiolentolaivue (3)

Päättäjäistilaisuudessa palkittiin seuraavat opiskelijat:

 • kurssin priimus nuorempi merivartija Öström Erica (Länsi-Suomen merivartiosto)
 • nuorempi rajavartija Niku Arttu (Lapin rajavartiosto)
 • nuorempi rajavartija Högman Tommi (Vartiolentolaivue)
 • nuorempi rajavartija Juntunen Janne (Kaakkois-Suomen rajavartiosto) 
 • nuorempi rajavartija Viitasaari Ekku (Kaakkois-Suomen rajavartiosto)
 • nuorempi rajavartija Kervinen Roosa (Kaakkois-Suomen rajavartiosto) 
 • nuorempi rajavartija Laine Petteri (Kaakkois-Suomen rajavartiosto) 
 • opiskelijoiden valitsemat ”rehti kurssikaveri” nuorempi rajavartija Pousi Mika (Kaakkois-Suomen rajavartiosto) ja Nurminen Tapio (Länsi-Suomen merivartiosto).

Rajavartijakoulutus | Rajavartiolaitos

 

Raja - tiedote Raja- ja merivartiokoulu