Hoppa till innehåll

Gränsbevakningsväsendet slutförde en omfattande och internationell förundersökning om grovt ordnande av olaglig inresa

Utgivningsdatum 13.3.2024 13.11 | Publicerad på svenska 14.3.2024 kl. 12.55
Pressmeddelande
Förfalskade pass.

Ett omfattande och internationellt brott spårades genom vanlig fältbevakning.

Finska vikens sjöbevakningssektion kom brottet på spåret i september 2022 genom sin vanliga fältövervakning i samband med att de utredde inresan för flera personer som kommit olagligt till Finland. Även om personerna hade anlänt vid olika tidpunkter och via olika flygrutter, tydde de observerade likheterna mellan fallen ändå på att samma kriminella aktörer låg bakom smugglingen. Fallen började utredas som grovt ordnande av olaglig inresa. Under förundersökningen kunde man identifiera fem misstänkta som verkat i Sverige och Grekland och som smugglade personer från Grekland till Finland och även till övriga Europa, som saknade laglig reserätt och de handlingar som används för att påvisa denna. Brottet begicks genom att man mot pengar ordnade ett dokument som antingen var förfalskat eller äkta, men som tillhörde en annan användare. Med hjälp av dessa dokument och flygbiljetter som köpts med deras information fick man de smugglade personerna ombord på flygen.

Under förundersökningen framkom det skäl att misstänka att sammanlagt 63 personer har smugglats från Grekland till olika delar av Europa, varav tio till Finland.  Priset på en resa från Grekland till Finland har varit cirka 4 500–5 000 euro. 
 
Dokumentlösa personer som påträffats i Finland har berättat att de är unga, i många fall minderåriga somaliska medborgare. 
 
I utredningen av brottet gjordes ett omfattande internationellt samarbete med Europol, Eurojust och myndigheterna i Sverige. I Finland svarar en misstänkt på åtalen från fängelset, en annan misstänkt som tidigare varit häktad har frigetts och svarar på åtalen från Sverige. Alla brottsmisstänkta har inte kunnat nås under förundersökningen. 

Mer information: Fallets undersökningsledare, premiärlöjtnant Antti Leskelä, 0295 426 523, [email protected].

Raja – pressmeddelande