Hoppa till innehåll

Gränsbevakningsväsendet skickar en begäran om information till eventuella flygplansleverantörer

Utgivningsdatum 6.4.2022 12.52 | Publicerad på svenska 8.4.2022 kl. 11.55
Pressmeddelande

Gränsbevakningsväsendets huvuduppgifter är att trygga gränssäkerheten och upprätthålla säkerheten till havs samt det militära försvaret. Gränssäkerheten har genomgått en kraftig förändring under coronapandemin och i synnerhet nu har säkerhetsläget i Europa rubbats.

Vid Gränsbevakningsväsendet har sedan 2019 pågått ett MVX-projekt vars mål är att ersätta Gränsbevakningsväsendets två övervakningsflygplan Dornier 228. Den föråldrade materielens tekniska skick försämras och avbrottstiderna ökar. Det är nödvändigt att förnya flygplanen för att Finlands funktionsförmåga till havs för att upprätthålla människors, miljöns och statens säkerhet ska kunna upprätthållas. 

På basis av en omfattande utredning, där man också utredde möjligheterna till obemannad luftfart, har man beslutat att ersätta Dornier 228 med nya bemannade luftfartyg. De nya flygplanens uppgifter har planerats så att de liknar de nuvarande planens uppgifter, men deras förmåga att även svara på de ständiga förändringar som verksamhetsmiljön orsakar kommer enligt planerna att förbättras. Vid planeringen av de nya flygplanen beaktas också det växande behovet av att effektivera övervakningen av östgränsen och övervakningen av Finlands territoriella integritet i samband med den. 

I projektet genomfördes en omfattande begäran om information 2020, utifrån vars resultat man har kunnat analysera och precisera de alternativ som står till buds. Nu har projektet framskridit till ett skede där man ber eventuella leverantörskandidater om preciserande tilläggsuppgifter. Med hjälp av tilläggsuppgifterna säkerställs att projektet fortsätter som planerat. 

De viktigaste uppgifterna för övervakningsflygplanen är att övervaka gränserna på land och till havs, rädda dem som råkat i sjönöd, upptäcka miljöskador till havs och stödja bekämpningen av dem. Dessutom deltar man med flygplan i övervakningen av Finlands territoriella integritet och stöder miljömyndigheterna i uppföljningen av Östersjöns tillstånd.

- Förändringarna i Finlands säkerhetsmiljö har under de senaste åren varit överraskande och snabba. Det är viktigt att föråldrade och avvecklade Dornier-övervakningsflygplan äntligen ersätts. Vid anskaffningen av nya övervakningsmaskiner betonar vi förmågan att producera en tillförlitlig och heltäckande lägesbild från östgränsen så att Finland kan svara på föränderliga situationer i rätt tid och effektivt, konstaterar projektledare, brigadgeneral Jari Tolppanen.

Vid ramförhandlingarna den 5 april 2022 beslöt regeringen att anvisa 163 miljoner euro för anskaffning av flerfunktionsflygplan som ersätter övervakningsflygplanen Dornier. Anskaffningsprocessen verkställs så snabbt som möjligt med målet att ingå ett leveransavtal under 2023, då de nya prestandan kunde vara i bruk 2026. Man fortsätter Dorniers livscykel från ursprungligen planerade 2025 till 2027 för att kritiska prestandan ska vara tillgängliga kontinuerligt. Nu publiceras en preciserad begäran om uppgifter till eventuella leverantörer. 

Gränsens flygplansverksamhet

Flygplanen övervakar gränserna på land och till havs samt Finlands territoriella integritet. Utöver detta 

  • deltar de i sjöräddningsuppdrag samt letar efter försvunna personer på land och till havs, 
  • upptäcker oljeutsläpp till havs och dokumenterar bevismaterial för påföljdsförfarandet,
  • visar oljebältenas läge för oljebekämpningsfartyg i samband med bekämpningen av miljöolyckor till havs, 
  • deltar i gränssäkerhetsoperationer i Medelhavet under ledning av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex, bland annat avslöjande av olaglig inresa, miljö- och fiskeövervakning samt bekämpning av gränsöverskridande brottslighet.

Vad betyder MVX?

  • Gränsbevakningsväsendets föregångare Sjöbevakningsväsendets flygverksamhet inleddes den 14 augusti 1930 med flygplanet VL Sääski II.
  • Flygplanet fick sitt civila registreringsnummer OH-MVA. Nästan alla Gränsbevakningsflygplan har sedan dess registrerats i alfabetisk ordning.
  • De nuvarande Dornierna är OH-MVN och OH-MVO, det vill säga "Mike Victor November" och "Mike Victor Oscar".
  • Typen av framtida plan och registreringsbeteckningar är naturligtvis en gåta i detta skede och därför har projektet utsetts till ett MVX-projekt.
Gränsbevakningsväsendet Raja – pressmeddelande