Hyppää sisältöön

Rajavartiolaitos lähettää tietopyynnön mahdollisille lentokonetoimittajille

Julkaisuajankohta 6.4.2022 12.52
Tiedote

Rajavartiolaitoksen päätehtäviä ovat rajaturvallisuuden ja merellisen turvallisuuden ylläpitäminen sekä sotilaallinen maanpuolustus. Rajaturvallisuuden toimintaympäristö on ollut voimakkaassa muutoksessa koronapandemian aikaan ja varsinkin nyt Euroopan turvallisuustilanteen järkyttyä.

Rajavartiolaitoksessa on vuodesta 2019 alkaen ollut käynnissä MVX-hanke, jonka tavoitteena on korvata Rajavartiolaitoksen käytössä olevat kaksi Dornier 228 -valvontalentokonetta. Vanhenevan kaluston tekninen kunto heikkenee ja keskeytysajat lisääntyvät. Koneiden uusiminen on välttämätöntä, jotta Suomen toimintakyky merellä ihmisten, ympäristön ja valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi voidaan säilyttää. 

Laajan selvityksen perusteella, missä selvitettiin myös mahdollisuudet miehittämättömän ilmailun osalta, on Dornier 228 -koneet päätetty korvata uusilla miehitetyillä ilma-aluksilla. Uusien koneiden tehtävät on suunniteltu nykyisten koneiden tehtävien kaltaisiksi, mutta niiden kykyä vastata myös toimintaympäristön aiheuttamiin jatkuviin muutoksiin tullaan suunnitelmien mukaan parantamaan. Uusien koneiden suunnittelussa huomioidaan myös kasvava tarve itärajan valvonnan ja sen yhteydessä tehtävän Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan tehostamiseen. 

Hankkeessa toteutettiin laaja tietopyyntö 2020, jonka tulosten perusteella on kyetty analysoimaan ja tarkentamaan tarjolla olevia vaihtoehtoja. Nyt hanke on edennyt vaiheeseen, jossa mahdollisilta toimittajaehdokkailta pyydetään tarkentavia lisätietoja. Lisätiedoilla varmistetaan hankkeen jatkaminen suunnitellusti. 

Valvontalentokoneiden tärkeimmät tehtävät ovat rajojen valvonta maalla ja merellä, merihätään joutuneiden pelastaminen, merellisten ympäristövahinkojen havaitseminen ja niiden torjuntaoperaatioissa tukeminen. Lisäksi lentokoneilla osallistutaan Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja tuetaan ympäristöviranomaisia Itämeren tilan seurannassa.

− Suomen turvallisuusympäristön muutokset ovat olleet viime vuosina yllätyksellisiä ja nopeita. On tärkeää, että vanhentuneet ja käytöstä poistuvat Dornier-valvontalentokoneet saadaan viimein korvattua. Uusien valvontakoneiden hankinnassa painotamme kyvykkyyttä tuottaa luotettava ja kattava tilannekuva itärajalta, jotta Suomi pystyy vastaamaan muuttuviin tilanteisiin oikea-aikaisesti ja tehokkaasti, toteaa hankejohtaja prikaatikenraali Jari Tolppanen.

Hallitus päätti 5.4.2022 pidetyssä kehysriihessä osoittaa 163 miljoonaa euroa valvontalentokoneiden Dornierit korvaavien monitoimilentokoneiden hankintaan. Hankintaprosessi toimeenpannaan mahdollisimman nopeasti tavoitteena hankintasopimuksen tekeminen vuoden 2023 aikana, jolloin uudet suorituskyvyt voisivat olla käytössä vuonna 2026. Dornierien elinkaarta jatketaan alun perin suunnitellusta vuodesta 2025 vuoteen 2027, jotta kriittiset suorituskyvyt olisivat käytettävissä jatkuvasti. Nyt julkaistaan tarkennettu tietopyyntö mahdollisille toimittajille. 

Rajan lentokonetoiminta

Lentokoneet suorittavat rajojen valvontaa maalla ja merellä sekä valvovat Suomen alueellista koskemattomuutta. Tämän lisäksi ne 

  • osallistuvat meripelastustehtäviin sekä etsivät kadonneita maalla ja merellä, 
  • havaitsevat öljypäästöjä merellä ja dokumentoivat todistusaineistoa seuraamusmenettelyä varten,
  • osoittavat merellisten ympäristöonnettomuuksien torjuntatehtävissä öljylauttojen sijainnin öljyntorjunta-aluksille, 
  • osallistuvat Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin johtamiin rajaturvallisuusoperaatioihin Välimerellä tehtävänään mm. laittoman maahantulon paljastaminen, ympäristön- ja kalastuksenvalvonta sekä rajat ylittävän rikollisuuden torjunta.

Mitä MVX tarkoittaa?

  • Rajavartiolaitoksen edeltäjän Merivartiolaitoksen lentotoiminta käynnistyi 14.8.1930 VL Sääski II -lentokoneella.
  • Kone sai siviilirekisteritunnuksekseen OH-MVA. Lähes kaikki Rajan lentokoneet on siitä lähtien rekisteröity aakkosjärjestyksessä.
  • Nykyiset Dornierit ovat OH-MVN ja OH-MVO, eli ilmailukielellä "Mike Victor November" ja "Mike Victor Oscar".
  • Tulevien koneiden tyyppi ja rekisteritunnukset ovat luonnollisesti arvoitus tässä vaiheessa ja siksi hanke on nimetty MVX-hankkeeksi.
     
MVX-hanke Raja - tiedote Rajavartiolaitos