Hoppa till innehåll

Gränsbevakningsväsendet och Marinen får nödfinansiering från EU för kostnaderna för stödjande i utredningen av skadan på Balticconnector-gasledningen

Utgivningsdatum 9.4.2024 11.06
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har beviljat nödfinansiering på 800 000 euro för att täcka Gränsbevakningsväsendets och Marinens kostnader för säkerställande av och assistans vid undersökningen av den skadade Balticconnector-gasledningen.

Nödfinansieringen ansöktes om och beviljades nu för första gången för Gränsbevakningsväsendet. Finansieringen kommer från Europeiska unionens inre säkerhetsfond (ISF), som hör till EU:s fonder för inrikes frågor.

Gränsbevakningsväsendet och Marinen har deltagit i den av Centralkriminalpolisen ledda utredningen med hundratals arbetstimmar genom att tillhandahålla sakkunniga och materiel.  För att säkerställa utredningen övervakade Gränsbevakningsväsendets utsjöbevakningsfartyg skadeområdet utan avbrott i flera veckor. Marinens dykare och Gränsbevakningsväsendets dykrobot utförde undersökning under vattenytan.

Verksamheten inleddes den 8 oktober 2023, när det upptäcktes en plötslig tryckminskning i Balticconnector-gasledningen mellan Estland och Finland, något som senare visade sig ha orsakats av en extern skada på ledningen och lokaliserades till Finlands ekonomiska zon.

EU:s fonder för inrikes frågor är en betydande extern finansieringskälla för Gränsbevakningsväsendet, och med stöd från fonderna har många projekt genomförts för att utveckla bland annat övervakning av de yttre gränserna, gränskontrollsprocesser och operationell prestationsförmåga. 
 

Gränsbevakningsväsendet Raja – pressmeddelande